AYDIN SARIHAN

AYDIN SARIHAN

EKG Soruları 4

Yukarıdaki EKG'deki patolojik bulgular nelerdir? Cevabı Sinus taşiksrdisi: Hız: 110~120bpm I. derece AV blok Sol ventrikül hipertrofisi strian pattern ;...

EKG Soruları 2

Yukarıdaki EKG'deki patolojik bulgular nelerdir? Cevap: Atrial flutter V1 R progresyonu(R>S) muhtemel posterior MI Sağ dal bloğu ve S1, Q3,...

Troponin Nedir?

Kardiyak troponin kalp dokusu için spesifiktir. Troponin değeri kardiyak hasardan sonra yükselmeye  başlar ancak laboratuvar tetkikleri ile bir saat sonra...

Örümcek Isırığı

Örümcek ısırıklarının etkileri Örümcek ısırığı sıcak aylarda daha sık görülür. Isırıkların %98-99 kadarı zararsız olsa da nadiren nekrotik yaralara sistemik zehirlenmeye ve bazı durumlarda...

Hipertrofik Kardiyomiyopati Nedir?

Hipertrofik kardiyomiyopati Kardiyomiyopati: kardiyak yapıyı değiştirerek, miyokard fonksiyonunu bozan ve miyokardiyal elektriksel özellikleri değiştiren bir hastalıktır.  Hipertrofik kardiyomiyopati öncelikle interventriküler septumu...

Kontrast nefropatisi

Kontrast nefropatisi nedir? Görüntüleme tekniklerinde i.v. iyonize kontrast madde kullanımı sonrası  gelişen akut böbrek yetmezliği tablosuna genel olarak kontrast nefropatisi denilmektedir. En...

Bivalirudin Nedir?

Bivalirudin Angiomax® 250mg Bivalirudin, hirüdinin sentetik analoğu, kan pıhtılarının oluşumunu önlemeye yardımcı olan bir antikoagülan ve trombin inhibitörüdür. Trombinine bağlanarak enzimatik...

Rivaroksaban Nedir?

Rivaroksaban (Rivaroxaban) Rivaroksaban etken maddesi içeren ilaçlar: XARELTO 10/15/20/25 Mg 10 tablet Rivaroxaban ağız yolundan kullanılan bir direkt faktör Xa inhibitörüdür. Yarı ömrü...

Apiksaban

Apiksaban

Apiksaban Eliquis® 2.5 mg, 5 mg Apiksaban ağız yolundan kullanılan güçlü, reversibl, kompetitif, yeni bir direkt faktör Xa inhibitörüdür.  Apiksaban  Faktör...

Tikagrelor

Tikagrelor  (Brilinta®) 90 mg tikagrelor tablet Ticagrelor, aktif ilaç olduğu için klopidogrele göre etkisi daha hızlı başlar Klopidogrel ve prasugrele...

Acil Tıp Soruları 1

Acil Tıp soruları ile beyin jimnastiği Soru çözerek bildiklerinizi tekrarlayabilir ve unuttuklarınızı tekrar hatırlayabilirsiniz. Soru çözümünü bitirdikten sonra başarı listesine,...

Transuda Eksuda Nedir?

Transuda Eksuda Ayrımı Plevral sıvıların içeriği transuda eksuda olarak ayrılmaktadır. Bu ayrımın yapılması için aşağıdaki ''Light Kriterlerine'' bakılması gerekir.  Light...

Septik Artrit

Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan iltihabıdır. On beş yaşın altında ve...

ST Elevasyonu

ST Elevasyonu ST Segment Elevasyonu Tanımı: Akut miyokart enfarktüsünde, ardışık iki derivasyonda J noktasında ölçülen ST-segment yükselmesi V2 -V3 derivasyonlarında erkeklerde...

Yaşam Zinciri

AHA 2015 klavuzunda yaşam zincirinin hastane içi ve hastane dışı kardiyak arrestler olarak iki ana başlığa bölünmüş. [caption id="attachment_19322" align="aligncenter"...

El Yaralanmaları

El yaralanmalarının acil değerlendirmesi: El yaralanmaları acil servis başvurularının en sık sebeblerindendir. Bu yaralanmalar kişinin iş gücünü yaşam standardını, ve kalitesini etkiler....

Yılan Antivenomu

Yılan Antivenomu (Antivenin)  Nedir ? Antivenom küçük miktarda zehirin bir hayvana enjekte edilmesi ile üretilir. Zehir hayvanın bağışıklık sistemi tarafından...

Digoksin Zehirlenmesi

Kalp Glikozidleri ile ZehirlenmeDigoksin ve digitoksin ve zakkum, yüksükotu ve vadi zambağı gibi bitkiden elde edilir. Kalp glikozidleri miyokardın kontraktilite gücünü  ve otomatisitesini arttırmaları...

Sayfa 2 of 7 1 2 3 7

Abone ol

Lütfen e-posta adresinizi girin.

Diğer 9 aboneye katılın