Bivalirudin Nedir?

Bivalirudin Nedir?

- Bölüm: İlaçlar
947
0
@AYDIN SARIHAN

Bivalirudin

Angiomax® 250mg

Bivalirudin, hirüdinin sentetik analoğu, kan pıhtılarının oluşumunu önlemeye yardımcı olan bir antikoagülan ve trombin inhibitörüdür. Trombinine bağlanarak enzimatik aktivitesini reversibil olarak inhibe eder.

Bivalirıdin Dozu

Bivalirudin intravenöz bolus olarak 0.75 mg/kg verilip, takiben prosedür sırasında 1.75 mg/kg/saat verilmeye devam edilir. İV uygulama hızlı bir antikoagulan etki oluşturur.
Etkinlik ilaç alındıktan birkaç dakika sonra başlar.
Yarı ömrü: 25 dakikadır. Şiddetli renal yetmezlikte (CrCl 10 to 29 mL/dakika): 57 dakikadır.
Uzamış koagulasyon zamanları ilaç kesildikten bir saat kadar sonra normale döner.
Bivalirudin Böbrekte ve karaciğerde metabolize edilir.  Hemodialize edilebilir. aPTT ile hedef normal düzeyin 1.5‐ 2.5 katı olacak şekilde izlenmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalar aktive pıhtılaşma zamanı ile izlenmelidir.
Bivalirudin: heparinin indüklediği trombositopeni vakalarında, heparine dirençli tromboz durumlarında kullanılabilir.
Hamilelerde bivalirudin: Bivalirudin’in anne karnındaki bebeğe zararı olması beklenmez. Bununla birlikte, aspirin alındıysa doğum sırasında anne veya bebekte kanamalarına neden olabilir.
not: klinik olarak endikasyon varsa perkutan koroner anjiografi (PCI)esnasında GPIIb/IIIa inhibitörleri (absiksimab, eptifibatid, tirofiban) ile beraber geçici olarak kullanılabilir. Aspirine ilaveten PCI’da klopidogrel, prasugrel veya ticagrelor’un birlikte uygulanması da  önerilir.(ACCF/AHA/SCAI [2011]).
 
 
 
Etkileşimler: Antiplatelet Özelliklere Sahip Ajanlar (ör. P2Y12 önleyicileri, NSAID’ler, SSRI’lar, vb.): Antikoagülanların antikoagülan etkisini artırabilir.

Yan etkileri

Tüm pıhtılaşma önleyicilerinde olduğu gibi, kanama da bivalirudinin en büyük yan etkisidir. Kanama neredeyse her yerde meydana gelebilir. Risk, antikoagülasyon yoğunluğu, bir glikoprotein IIb / IIIa inhibitörünün eşzamanlı kullanımı ve hasta duyarlılığı gibi çoklu değişkenlere bağlıdır. Ek yan etkiler genellikle idiosenkron reaksiyonlarla ilişkilidir ve frekansı tahmin etmek zordur. Bildirilen advers reaksiyonlar genellikle heparin ile görülen advers reaksiyonlardan daha az dır. Ek yan etkileri genellikle kendine has reaksiyonlarla ilgilidir ve sıklığı tahmin etmek zordur. Advers reaksiyonlar genellikle heparinle görülenden daha azdır.
Kaynaklar:
 
 
 
 
 
 

  1.  Brauser, Deborah (2015-04-13). “BRIGHT in Print: Bivalirudin Bests Heparin for Fewer Bleeding Events During PCI, but Dose Matters”. Medscape. Retrieved 14 April 2015.
  2. Yaling, Han. “BivaliRudin in Acute Myocardial Infarction vs Glycoprotein IIb/IIIa and Heparin :a Randomised Controlled Trial. (BRIGHT)”. Shenyang Northern Hospital.
  3. “Angiomax US PI June 2013” (PDF). Angiomax.com. Archived from the original (PDF)on 2015-02-03.
  4.  Zamora, Rolando; Forbes, Thomas; Hijazi, Ziyad; Qureshi, Athar; Ringewald, Jeremy; Rome, Jonathan; Vincent, Robert (2009). “Bivalirudin (Angiomax®) As a Procedural Anticoagulant in the Pediatric Population Undergoing Intravascular Procedures for Congenital Heart Disease”. Catheterization and Cardiovascular Interventions73 (S1): S8.
  5. Stone, G. W.; Witzenbichler, B.; Guagliumi, G.; Peruga, J. Z.; Brodie, B. R.; Dudek, D.; Kornowski, R.; Hartmann, F.; Gersh, B. J.; Pocock, S. J.; Dangas, G.; Wong, S. C.; Kirtane, A. J.; Parise, H.; Mehran, R.; Horizons-Ami Trial, I. (2008). “Bivalirudin during Primary PCI in Acute Myocardial Infarction”. New England Journal of Medicine358 (21): 2218–2230. 

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.