Acil Servislerde Sık Kullanılan İlaçlar

Acil Servislerde Sık Kullanılan İlaçlar

- Bölüm: İlaçlar
17340
1

‘Mutluluğunuz için daha fazla ilaç tüketin’

İlaç Satıcısı


1) Nalokson: Opiat toksikasyonunda 0.4-2 mg IV kullanılır. Kısa etkilidir bu nedenle hasta en az 2 saat acil serviste takip edilmelidir.
2) Perlinganit: Konjestif kalp yetmezliği ve koroner sendromlarda kullanılır (10-100 mcg/dk). Sağ kalp yetmezliği ve sağ ventrikül tutulumlu miyokard infarktüsünde sistolik kan basıncı < 90 mmHg ise kontraendikedir. İnme hastasında kan basıncı kontrolü için kullanılması önerilmez (Steal Sendromu).
3) Niprussİnme hastasında tansiyon kontrolü için kullanılır, 1 ampulünde 60 mg vardır. Ortalama infüzyon hızı 1-6 mcg/kg/dk’dır, % 5 glukoz solüsyonu ile seyreltilir, 30-60 dk içinde kesilmelidir. Sistolik tansiyonu 0 mmHg kadar düşürdüğü söylenir, dikkat ediniz.
4) DopaminSeptik şokta sistemik hipoperfüzyonu önlemek için kullanılır. Uygulama dozu 1-50 mcg/kg/dk. Akut böbrek yetmezliğinde perfüzyonu arttırdığı düşünülür ama bu yanlıştır.    
5) Noradrenalin: Septik şokta sistemik hipoperfüzyonu önlemek için kullanılır. Uygulama dozu 0.5-10 mcg/dk (max 30 mcg/dk). Periferik iskemi yaptığından hasta periferik siyanoz takibine alınmalıdır.
6) Dobutamin: Sistolik kan basıncı <90 mmHg olup kalp yetmezliği nedeni ile konjesyonda olan hastada önerilir, 2.5-20 mcg/kg/dk infüzyon dozudur. Hasta kardiyojenik şokta ise önerilmez.
7) Propafenon: Antiaritmik sınıf 1-C ilaç. Günde 450-600 mg önerilir. Koroner kökenli olmayan supraventriküler disritmileri kontrol altına almak için kullanılır.
8) LidokainKullanım dozu 1-1.5 mg/kg. Entübasyon öncesi kafa içi basınç artışını önlemek için kullanılır ama artık her ortamda uygunluğu tartışılmaya başlandı. Astım hastasındaki bronkodaralmanın azalma nedenidir.
lidokain
9) Kalsiyum glukonatHiperkalemiye bağlı kardiyak etkilenmede (10%) 5-30 ml IV 2-5 dk içinde uygulanmalıdır. EKG bulgularına göre tekrarlanabilir (T sivriliği, QRS de genişleme). Hiperpotasemide ilk kullanılacak ilaçtır dostlarım.
10) DepakinAntiepileptik, 10-15 mg/kg uygulama dozu. Hipoksik iskemik ensefalopati sonrası tonik klonik kasılmaları kontrol etmek için kullanılır.
11) Cordarone: Akut atriyal fibrilasyonun medikal kardiyoversiyonunda kullanılır, 5-7 mg/kg 30-60 dk’da %5 dekstroz ile yükleme sonrasında 50 mg/saatte infüzyonuna başlanır. Kapalı resüsitasyona VF ile gelen hastada 300 mg puşe yapılır. İki dakika sonra hasta halen VF ise 150 mg puşe tekrarlanır. Kapalı resüsitasyonda her ilaç puşe uygulanır.
12) Belok: Koroner kökenli supraventriküler disritmilerde 1 mg/dk (15 mg), 15 dakika içinde uygulanmalıdır. KOAH’lı hastada kontraendike.
13) AdenozinSupraventriküler ve ventriküler ritm bozukluklarında kullanılır, 6 mg IV hızlı puşe, 2 dk sonra 12 mg IV hızlı puşe tekrar. Flushing yapar, hasta öncesinde bilgilendirilir (yüzünüz kızaracak).
14) Streptokinaz: On iki saat altındaki ST eleve miyokard infarktüslerinde kullanılır, 1.5 milyon U. IV 1 saatte. Hipotansiyon yapar.
15) Alteplase: Pulmoner emboli dozu 100 mg 90 dk içinde. Miyokard infarktüsünde dozu 15 mg IV bolus, 0.75 mg/kg (max 50 mg) 30 dk inf, 0.50 mg/kg (max 35 mg) 60 dk infüzyon. İskemik inmede 0.9 mg/kg  (en fazla 90 mg) % 10 IV bolus, kalan kısmı 60 dk’da infüzyon.
16) Fenitoin: Absans dışındaki tüm epilepsilerde kullanılabilir (18 mg/kg 45 dk içinde), asistoli yapabilir. Hasta monitörize edilmelidir. Deneyimlerimiz fenitoin uygulama öncesinde hastadan aydınlatılmış onam alınması gerekliliğini göstermektedir.
17) DiltizemSupraventriküler ritm bozukluklarında, 0.25 mg/kg 2 dk içinde, 0.35 mg/kg yanıt alınmaz ise, halen direnç var ise 5-15 mg/saatte infüzyon yapılmalı.
18) DigoksinKalp yetmezliği olan hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyonda 0.25 mg IV 2 saatte bir, ta ki toplam doz 1.5 mg oluncaya kadar. Şu ana kadar işe yaradığı görülmedi. İstirahat nabzı üzerine etkileri baskındır. Bu sebeple polikliniklerden yazılır.
19) İsoptin: SVT’de 5 mg 2 dk içinde. Toplam 10 mg’a kadar tekrar tekrarlanabilir. Acilde kullanımı giderek azalmakta. 
20) FentanilAnaljezik, sedatif, 2-10 mcg/kg, kafa içi basıncı arttırır, doz bağımsız göğüs duvarı rijiditesi yapar.
21) AtropinSemptomatik bradikardide ve organofosfat zehirlenmelerinde kullanılır, 0.5- 1 mg IV. Organofosfat zehirlenmelerinde hasta kuruyuncaya kadar intravenöz verilebilir.
22) Esmeron: Paralizan, 0.6-1.2 mg/kg. Taşikardi oluşturur, histamin salınmasına neden olur.
23) Etomidat: Sedatif, 0.3 mg/kg. Kardiyak depresan etkisi yok.
24) DormicumSedatif, 0.1 mg/kg. Hipotansiyon ve solunum depresyonu yapabilir.
25) ListenonKısa etkili paralizan, 1-2 mg/kg. Yanıklar, kas denervasyonu ile tanılı hastalıklar, akut böbrek yetmezliği ve pacemaker kullanımı durumunda kontraendikedir.        
26) Adrenalin: Kardiyak arrest durumunda 1 mg 3 dk’da bir (10 ml 1:10 000). Şok durumunda 2-10 mcg/dk IV infüzyon.
27) PropofolSedatif, 1-2.5 mg/kg. Hipotansiyon yapar. Michael Jackson kullanır.
28) MorfinAnaljezik, 2.5-5 mg IV 5 dk içinde, 1-2 saatte bir tekrarlanabilir. Koroner sendromlarda ağrı medikasyonu için artık önerilmemekte.
 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

aciltıp.com

1 Comment

  1. Etken maddelerini de yazsaymışınız daha iyi olurmuş.

Yorumlara kapalı