Serebrovasküler olayların litik öncesi komplikasyonları

Serebrovasküler olayı (SVO) saptadın diyelim, tebrikler, başlayacak mısın litik. Bir kere her inme uygun olmaz litiğe, bazıları geç kalınmış olur, bazılarının hastalığı taşıyan vücudu kabul etmez ilacı.Ilımlı tedaviler sonrası hastan acilde beklemeye başlarsa ne olur ...

Diz Ligament Hasarları

Diz Ligament Hasarları Nelerdir?   Anteror Cruciate Ligament Hasarı Aşırı hiperextansion,tibianın aşırı internal rotasyonu , diz flexiyon-extansionda iken laterale aşırı hareketi çocukta nadir ve genelde epifiz fraktürü ile… ‘pop’sesi , ani şişlik , ani başlayan ...

EKG Soruları 14

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?      (II, III, ve aVF)  ST yüksekliği  V1 ya da V2’de  R >  S dalgası, V1- ST çökmesi İnferor +posterior MI Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   Not: Eksik düşündüğünüz ...

Demir İçeren İlaçlarla Zehirlenmeler

Demir İçeren İlaçlarla Zehirlenme Bu ilaçların, çocuklarda kaza ile, yetişkinlerde ise özkıyım amacıyla yüksek miktarlarda alınması zehirlenmeye yol açar. Demir içeren vitaminlerin kullanımı sırasında da doz aşımına bağlı zehirlenmeler görülebilir. Elementel demir miktarları: Demir fumarat ...