Apandis Gerçekleri

Apandis Gerçekleri

Klinisyenin malpraktis zirvesidir.Apandis, apandisit olduğu anda mahkemeye doğru ince beyaz çizgi oluşur. Sinsi ve hilekar olan apandisit konumuz olmakta.Bir kere ...

Taraflar

Taraflar

Mehmet Can Girgin: Ziyaretimdeki öncelikleri tamamladım, artık dönebilirim. Itır Faat: Sen, ışık ve karanlıktan bizim gibi etkilenmiyorsun, Anaton ve Daktaları ...

Taraflar

Taraflar

@aciltıp.com'un yazarlarından Çağdaş Can'ın 2. kitabı Taraflar yakında online raflar ve kitabevlerinde

Pediatrik Kafa Travması

Pediatrik Kafa Travması

‘Hafta sonu nerede jazz dinleyebilirim’ Ville  Hedefler NICE kılavuzu hatırlandı Görüntüleme normal olsa bile çocuk takip edildi Kafa travması öneri ...

Taraflar

Taraflar

K: Kendime zarar veriyor muyum, hayır, ellerim cebimde geziyor muyum, hayır E: Aslında çok basitti çözüm ama gerçekten istersen, tek ...

İğneden Arreste

İğneden Arreste

Aaaa Bu yaşta uzaklaşmak zor oluyor tabii, iş yok, güç yok. İçten gelen dürtü diyebiliriz, veya bir çeşit hastalık adı ...

Parasetamol Zehirleri

Parasetamol Zehirleri

Sadece parol ‘Bana çok zor bir iş için yolculuk yaptığını söyledi’ Charles Dickens Mozart’ın en iyileri Etrafta kimse olmamasına rağmen ...

Travmatik Subdural Hematom

Travmatik Subdural Hematom

Hematomlu subdural (trafik kazasının kafa içine etkisi) ‘Damla sakızının sayısız faydası vardır’ Sakız adası günceleri Hedefler Havayolu güvenliği   Kafa ...

Kötü Pulmoner Enfeksiyon

Kötü Pulmoner Enfeksiyon

Hedefler MAP >65 mmHg (2xdiyastolik+sistolik/3)İdrar çıkışı >0.5 mL/kg/saatCVP 8-12 mmHgScv02 >70%Serum glukoz 150-200 mg/dLYoğun bakım yatağı bulmak Acil servis başvurusu ...

Şarbon Hastalığı

Şarbon Hastalığı

Şarbon, Bacillus anthracis isimli bakterinin oluşturduğu hastalığın ismidir. İnsanlara doğrudan hayvanlarla temastan veya hayvan ürünlerinden geçer.

Remifentanil ağrı kesici dozu

Remifentanil Remifentanil fentanilden 2-4 kat, morfinden 100-200 kat daha etkilidir.Hafif anesteziye veya yoğun cerrahi stresin geçici ataklarında kullanılabilir. Bilinçli Analjezi: 1 ...

Oral Aft

Oral aft bir veya birden fazla sayıda olan ağrılı ağız içi yaralardır. Genelde bir - iki hafta içinde içinde iyileşir. ...

Smith kırığı

Smith kırığı

Smith’s kırığı nedir? ilk olarak Robert William Smith 1847 yılında kendi adını taşıyan Simith kırığını tanımlamıştır. Simith kırığı, distal radiusun ...

Üst Ekstremite Grafileri

Ön kol kırıkları

Ön kol kırıkları nelerdir ? Önkol kırıkları farklı mekanizmalara ikincil ortaya çıkabilir fakat çoğunlukla direkt darbe ve el üzerine düşmelerde ...

Pulmoner Emboli Nedir?

Pulmoner emboli Tanım: Pulmoner emboli, akciğeri besleyen damarların ani veya kronik süreçte trombüs nedeniyle tıkanmasıdır. Pulmoner embolinin en sık belirtisi ...

Aminoglikozidler

Aminoglikozidler

Aminoglikoazid grubu antibiyotikler Aminoglikozid antibiyotikler Streptomices veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. Aminoglikozitler geniş spektrumludurlar. Toksisitelerinin yüksek olmasından ötürü, genellikle ...

D-shape bulgusu nedir?

D-shape bulgusu, Ekokardiyografide kalbin interventriküler septumun düzleşmesi bulgusudur. Akut veya kronik sağ ventrikül aşırı yüklenmesinde oluşmaktadır. Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon ...

Omuz sıkışma sendromu

Omuz sıkışma sendromu

Omuz Sıkışma Sendromu ( impingement Sendromu )  Subakromiyal sıkışma sendromu, omuz ağrılarının en sık görülen nedenlerinden biridir. Omuz ağrılarının diğer ...

Akatizi

Akatizi

Akatizi nedir? Nasıl tedavi edilir? Akatizi, huzursuzluk duyma, yerinde duramama, sürekli bir hareket etme isteği ile kendini gösteren hareket bozukluğudur. ...

Taraflar Sesli

Taraflar Sesli

Müzik: Niccolò Paganini - Caprice for Solo Violin, Op. 1 No. 4 Itır Faat: Kendime zarar veriyor muyum, hayır, ellerim ...

Vestibüler gangliyonit

Vestibüler gangliyonit

Vestibüler gangliyonit nedir? Vestibüler gangliyonit, varisella zoster gibi başlangıç enfeksiyonundanyıllar sonra reaktifhale geçebilen nörotrofik virüslerin sebep olduğu düşünülmektedir. Vestibüler gangliyonda ...

13. Sevgililer Günü

13. Sevgililer Günü

  Özet: İlaçların önemi, hastalıkların zayıf noktaları, zehirlerin son organ hasarları, yanlış tedavilerin etkileri ve vahşi hayat tıbbı yazının kenarları ...

Wallenberg Sendromu

Wallenberg Sendromu

Wallenberg Sendromu (Lateral meduller sendrom) Nedir? Wallenberg sendromu dorsolateral medull nın infarktı sonucu ortaya çıkan iyi bilinen beyin sapı sendromudur. ...

Meniere Hastalığı

Meniere Hastalığı

Meniere (Menier) Hastalığı Nedir?Meniere hastalığı koklea ve labirentte artmış endolenf artışı ilişkili bir rahatsızlıktır. Erkek ve kadınlarda eşit oranlarda görü­lür. ...

Rocky Dağları Benekli Ateşi

Rocky Dağları Benekli Ateşi

Kayalık Dağlar Benekli Humması           En çok Güney Atlantik bölgesinde, Amerikan Köpek Kenesi (Dermecentor variabilis) ile taşınan bakteriyel (Ricketsia ricketsii) bir ...

Vertebrobaziller Yetmezlik

Vertebrobaziller Yetmezlik

Vertebrobaziller Yetmezlik Nedir? Vertebrobaziler arter sistemindeki kan akım yetersizliğinden kaynaklandığı kabul edilen geçici iskemik atakları ve baş dönmesine sebep olan ...

Diyabetik Ayak Enfeksiyonu

Diyabetik Ayak Enfeksiyonu

Diyabetik ayak yaraları, periferik nöropati, aşırı plantar basınç, tekrarlayan travma, periferik damar hastalığı ve yara iyileşmesinde bozukluk gibi bir çok ...

@aciltıp.com canlı yayın

@aciltıp.com canlı yayın

Acil Servisin Hastaneye Yatırılan Hastaları (Mükemmel Hasta)  Mükemmel Hasta: Tabii ki semptomlarımı sonsuzlaştırdım, tedaviye yanıtı bilerek bastırdım, ilaç yan etkilerini parlattım, ...

Ottowa subaraknoid kanama kuralları

Ottawa Subaraknoid Kanama Kuralları kimlere uygulanmalıdır? ≥ 15 yaşından büyük olan hastalarŞiddetli, zirveye 1 saatte ulaşan atravmatik baş ağrısıİntrakraniyal tümör öyküsü olmayanKronik ...

Kene Çıkarılması

Kene Tutulması ile Gelen Hastalara Yaklaşım Algoritması Kene, hastayı ilk karşılayan acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru gibi sağlık personeli ...

Tetrasiklinler

Tetrasiklinler

Tetrasiklin Tetra, Tetralet, Tetramin Tetrasiklinler yapıca birbirine çok yakından benzeyen ve tetrasiklik bir bileşik olan geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Tetrasiklinler bakteri ...

Mona Lisa Hipotiroid

Mona Lisa Hipotiroid

'Sanat bilmem ama klinik tanıda iyiyim' Leonardo da Vinci  Bilmiyorum, açıklayamıyorum, ama öyle işte, yıllardır hem de, Mona'nın Louvre Müze'sindeki ...

Subaraknoid kanama nedir?

Subaraknoid kanama nedir?

subaraknoid kanama; kanın beyin omurilik sıvısına geçmesi durumudur. Sıklıkla anevrizma rüptürü (% 85) sonrasında ortaya çıkar. Tüm acil servis başvurularının ...

Makrolid Antibiyotikler

Makrolidler, Gram-pozitif bakterilerin ve az miktarda Gram-negatif bakterilerin ve bazı solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarının neden olduğu enfeksiyonları tedavi ...

Gulyan R

Gulyan R

Yeni açtığın Tı(P)unk barı günlerdir sessiz, gelen giden yok, dışarıda yağmurun sesi var, iri parçalar halinde binanın tavanını dövüyor. Bir ...

Budd-Chiari Sendromu

Budd-Chiari Sendromu

Karaciğerin venöz drenajının küçük hepatik venlerden, vena cava inferior ile sağ atriyum’un birleşim yerine kadar herhangi bir yerde tam veya ...

Acilin En Karanlık Malpraktis Davaları-4 (EMD@TE/ANKARA ile)

EM-D@TE/Ankara

  @aciltıp.com Kerem Dost Bilmez'e video için teşekkür ediyor Seslendiren: Çağdaş Can Mecburi Hizmete Başlarken Yanınıza ...

Page 1 of 12 1 2 12

Canlı Yayın