Yeni Kılavuzda BTM ile Giderilemez Yaralanmalar

Yeni Kılavuzda BTM ile Giderilemez Yaralanmalar

- Bölüm: Adli Tıp
4358
3
@AYDIN SARIHAN

BTM ile Giderilemez Yaralanmalar Nelerdir?

1-Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak; yüz bölgesinde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10‟dan fazla olan abrazyon ve kontüzyonlar
Tek lezyon olarak yüz bölgesinde ve saçlı deride 5 cm, vücudun diğer bölgelerinde 10 cm, toplam 20 cm‟den büyük cilt-cilt altını ilgilendiren yaralanmalar
2-Fasia ve kas dokuyu ilgilendiren tüm penetran yaralanmalar**
3-Yumuşak doku seyirli, giriş deliği bulunan, tüm ateşli silah yaralanmaları***
4-Saçlı deride 100 cm² ‟den az flep yaralanmaları
5-Yanık: 1. derece: Beş yaş ve altında % 20‟den fazla, 2. derece: %10-20 (5 yaş altı çocuklarda %5-15),  3./4. Derece: %10‟dan az
6-İzole dış tabulayı ilgilendiren kafatası kırığı
7-Kranial sinir yaralanmaları(Diğer kafa içi değişimlerin eşlik etmediği)
8-Glasgow Koma Skoru: 9-13 arası
Belirlenmiş 5 dakikadan uzun süren bilinç kaybı,
Travma sonrası bilinç kaybı olmamakla birlikte fokal nörolojik defisit (kranial sinir, hissi- motor belirti),  Travma sonrası 24 saatten uzun amnezi,
9-Yüz bölgesindeki her türlü sinir lezyonu
(* Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte “yaygın ekimoz-hematom-laserasyon ve avülsiyon (flep tarzı)” durumlarının olabileceği göz önüne alınmalı, bu tür durumlar klinikleriyle birlikte ayrıca değerlendirilmelidir.
**Klinik bulgular net tanımlama içermiyor ise, vücut bölgesinin yapısı itibarıyla tarif edilen yara derinliği baz alınmalıdır.
*** Ateşli silah yaralanmasına bağlı sıyrık tarzındaki cilt lezyonları genel hükümler çerçevesinde (uzunluğu, derinliği, yaygınlığı vb.)değerlendirilmelidir)
KULAK LEZYONLARI
10-Hemotimpanium
11-Kulak kemiklerinde kemik zincir kopukluğu
12-Denge aygıtında yaralanma (iç kulakta labirent kontüzyonu), Timpanik membranda yırtık
13- Kulak kepçesinde kıkırdak dokuyu ilgilendiren lezyonlar
14- Kulak kepçesinde kısmi ya da total doku kayıpları
GÖZ LEZYONLARI
15- Korneada perforasyona yol açmayan basit lezyonlar ( abrazyon / kontüzyon )
16- Korneada perforasyon
17- İris-Üvea-Vitreus Yaralanmaları (intraoküler kanama )
18- Lensin travmatik lezyonları( subluksasyon, luksasyon, katarakt,hifema )
19- Enükleasyon – Evisserasyon
20- Göz yaşı kanallarının travmatik lezyonları
21- Koroid rüptürü
22- Retinanın travmatik lezyonları (ödem, laserasyon, dekolman, kanama )
23- Skleral perforasyon, Glob perforasyonu,
24- Travmatik sürekli epifora, Travmatik pitozis
25- Gözde trikiyazis,entropiyum,ekstropiyum
26- Travmatik şaşılık (intrakraniyal patolojiye bağlı olmayan)
27- Optik sinir lezyonu (intrakraniyal patolojiye bağlı olmayan)
BURUN- AĞIZ- DAMAK- DİL – LEZYONLARI
28- Burun kıkırdak ve konka lezyonu
29- Dilde derin ve geniş laserasyon, kopma ya da kesiler
30- Stenon kanalı yaralanması
31- Diş kayıpları (implant veya süt dişleri dahil), Dişlerde subluksasyon (implant dahil), tüm parsiyel diş kırıkları (mine, dentin, pulpa)
BOYUN BÖLGESI
32- Larinkste (tiroid ve krikoid kartilaj dahil) perforasyonsuz, tüm katları içermeyen mukozal yırtık tarzındaki laserasyonlar
33- Tükrük bezlerinde kesi ya da duktal lezyonlarla birlikte olan lezyonlar
34- Tiroid bezi lezyonları
35- Vokal kord lezyonları
GÖĞÜS BÖLGESİ
36– Memede avülsiyon
37- Lokal cilt altı amfizemi, organ lezyonu yok
ABDOMEN VE PELVİS BÖLGESi
38- Tanı amaçlı laparotomi gerektiren batın organlarında yaralanmaya neden olmayan lezyonlar
39- Skrotal hidrosel veya hematosel
40- Testiste laserasyon ve hematomlar
41- Anüste perforasyonsuz, katlarda kısmi lezyon şeklindeki laserasyonlar
42- Penis, vagina, vulva ve perinede laserasyonlar ve hematomlar
43- Peniste spongioz doku yaralanması
VERTEBRAL KOLON-MEDULLA SPİNALİS-PERİFERİK SİNİRLER
44- Tüm periferik sinir yaralanmaları
45- Disk yaralanması ve herni
46- Facet kilitlenmesi-kayması
47- İnterspinoz ligament laserasyonu (Hiperfleksiyon zorlanması)
ÜST EKSTREMİTELER
48- Kol, ön kol veya parmaklarda soyulma (degloving) tarzında yaralanma
49- Kompartman sendromuyla birlikte ekstremite yaralanması
50- Tendon laserasyon ve kopmaları
51- Kas laserasyonu, Eklem kapsülü laserasyonu
52- Hemartroz, hidroartroz
ALT EKSTREMiTELER
53- Uyluk, baldır veya parmaklarda soyulma (degloving) tarzında yaralanma
54- Kompartman sendromuyla birlikte ekstremite yaralanması
55- Tendon kopmaları
56- Kas laserasyonu, Eklem kapsülü laserasyonu
57- Diz ve bilekte kolleteral/cruciate ligaman laserasyonu, meniskus yırtığı
58- Hemartroz, hidroartroz
Yazar:  Uzm. Dr. Zafer Çetinkaya

3 Comments

  1. Merhaba ben annem ile bir tartışma yaşadım fırçalı sopa ile koluna vurmuştum şişlik olmuştu sanırım veya morarma Mahkemeden kağıt geldi orada şöyle yazıyor.Btm ile giderilebilecek düzeyde yaralamak suretiyle üzerine atılı üst soya kasten yaralama suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmakta,Şüphelinin kovuşturmasının mahkemenizde yapılarak eylemine uyan yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına telep ve iddia olunur yazıyor. Şimdi size sorum şu annem benden şikayetini mahkeme gününe kadar veya mahkemede alırsa ceza alır mıyım ?

  2. Zafer Çetinkaya

    2013 Haziranda 2005 de yayınlanan klavuz güncellendi.Bazı bilgiler revize edildi. Güncel klavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  3. yeni rehber dediğiniz ne zaman yayınlandı 2005 rehberinden sonra yayınlanan bir rehber varmı ?

Yorumlara kapalı