Göz enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikler

Göz enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikler

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları, Güncel
320
0
@AYDIN SARIHAN

Konjonktivitler

Yeni doğan konjonktiviti

 • Azitromisin 20mg/kg PO 1×1 / 3 gün
 • Eritromisin 12.5 mg/kg PO 4×1 / 14 gün

Klamidyal Konjonktivit

 • Doksisiklin 100mg 2×1 /7 gün veya
 • Azitromisin 1g (20mg/kg) PO tek doz.
 • Yenidoğan: Azitromisin 20mg/kg PO 1×1 / 3 gün  Hastalık doğumdan 5 gün sonra 2 haftaya kadar ortaya çıkabilir.

Gonokok konjonktiviti

Klamidyaları kapsayacak şekilde ikili tedavi önerilir..

 1. Seftriakson 1g IM one dose PLUS
 2. Azitromisin  1g PO tek doz (klamidya için)

Yenidoğan  Gonokok konjonktiviti

 • Proflaksi: Eritromisin oftalmik damla 0.5% 4×1
 • Hastalık doğumdan 5 gün sonra ortaya çıkar (erken başlangıç)
 • Tedavi: seftriakson  25-50 mg maksimum 125mg IV veya IM,

Bakteriyal konjonktivit

Bu tedaviler  gonokok veya klamidyal enfeksiyonlarını kapsamaz.

 • Polimiksin B / Trimetoprim (Politrim) 2 damla 6 saatte bir / 7 gün saatte veya
 • Eritromisin 6 saattebir konjoktiva üzerine sürülür / 7gün veya
 • Levofloksasin % 0.5 oftalmik solüsyon 1-2 damla, her 2 saatte bir/ 2 gün sonra 5 gün her 6 saatte bir  veya
 • Moksifloksasin% 0.5 oftalmik 1-2 damla, her 2 saatte bir/ 2 gün sonra 5 gün her 6 saatte bir  veya
 • Gatifloksasin % 0.5 oftalmik 1-2 damla, her 2 saatte bir/ 2 gün sonra 5 gün her 6 saatte bir  veya
 • Azitromisin 1% oftalmik solüsyon 1 damla 2×1 2 gün sonra 1×1 / 5 gün

Korneal Abrazyon

Kontakt lens takmıyor ise,

 • Eritromisin  merhemi 4×1 3-5 gün
 • Siprofloksasin 0.3% oftalmik solüsyon  2 damla 4×1
 • Ofloksasin 0.3% solüsyon 2 damla 4×1
 • Sulfosetamid 10% göz merhemi 4×1 

Kontakt Lens Konjonktiviti

Antibiyotikler psödomanasları kapsamalı ve 3.4. kuşak florokinalonler tercih edilmelidir.

 • Levofloksasin % 0.5 oftalmik solüsyon 1-2 damla, her 2 saatte bir/ 2 gün sonra 5 gün her 6 saatte bir
 • Moksifloksasin% 0.5 oftalmik 1-2 damla, her 2 saatte bir/ 2 gün sonra 5 gün her 6 saatte bir  veya
 • Tobramisin 0.3%
  oftalmik solüsyon  2 damla, her 6 saatte bir / 5 gün
 • Gatifloksasin % 0.5 oftalmik solüsyon 1-2 damla, her 2 saatte bir/ 2 gün sonra 5 gün her 6 saatte bir  veya
 • Gentamicin 0.3% oftalmik solüsyon 2 damla, her 4 saatte bir / 5 gün

Orbital sellülit

Vankomisin 15-20mg/kg IV 2×1 + (aşağıdakilerden biri )

 • Ampisilin/Sulbaktam 3 g IV 4x1OR
 • Tikarsilin/Klavulanat 3.1 g IV 4×1 OR
 • Piperacillin-Tazobaktam 4.5 g IV 4×1 OR
 • Seftriakson 2 g IV 2×1 veya
 • Sefotaksim 2 g IV 6×1

Kaynak:

drugs.com

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.