Tetrasiklinler

Tetrasiklinler

- Bölüm: İlaçlar
188
0
@AYDIN SARIHAN

Tetrasiklin Tetra, Tetralet, Tetramin

Tetrasiklinler yapıca birbirine çok yakından benzeyen ve tetrasiklik bir bileşik olan geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Tetrasiklinler bakteri ribozomlarında protein sentezini inhibe etmek suretiyle bakteriostatik etki oluştururlar. Bakteri hücresi içine girdikten sonra ribozomların 30 S alt birimine bağlanırlar ve böylece 50 S alt birimlerinin akseptör noktasına aminoasil transfer RNA’nın bağlanmasını bloke ederler ve peptid zincirine aminoasid eklenmesini olanaksız duruma getirirler.
Tetrasiklinler oldukça fazla sayıda ve çeşitli gruplardan bakterilere ve ayrıca riketsiyalara, klamidyalara, spiroketlere, mycoplasmalara, leptospiralara ve bazı protozoonlara karşı etkilidirler. Bu nedenle en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir.
 

Tetrasiklin türleri:

Tetrasiklin ve oksitetrasiklin: Kısa süre etkili ve en ucuz tetrasiklinlerdir.

Tetrasiklin: Streptomyces rimosus isimli bakteri tarafından üretilen bir antibiyotiktir. 
 Tetrasiklin, cilt, bağırsak, solunum yolu, idrar yolu, genital organlar, lenf düğümleri ve diğer vücut sistemlerinin birçok farklı bakteriyel enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılır. Sıklıkla şiddetli aknenin veya sifiliz, gonore veya klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Brusella; streptomisin, Klamidya, Riketsia enfeksiyonlarında doksisiklin tercih edilir.

Penisilinin kullanılamadığı bazı durumlarda; Antraks, Listeria, Clostridium, Actinomyces ve diğerleri gibi ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için tetrasiklin kullanılır.

Uyarılar ve Önlemler

8 yaşından küçük çocuklar tetrasiklin almamalıdır. 

Hamilelik sırasında tetrasiklinlerin kullanımı, doğmamıştır bebeğe zarar verebilir veya daha sonra bebeğin hayatında kalıcı diş renklenmelerine neden olabilir.

Tetrasiklinleri kullanılmadığı zaman atın. Bu ilacı, etiketin son kullanma tarihinden sonra alınmamalıdır. Süresi dolan tetrasiklin, böbreklere zarar veren tehlikeli Fanconi sendroma neden olabilir.

Sarışın kişilerde daha sık olmak üzere, fotosensitivizasyona neden olarak (güçlü kromofor gruplartaşıması nedeniyle 360-370 nm’de absorbsiyon sonucu)  fotodermatoz yaparlar.

Tetrasiklinleri besinlerle etkileşimi:

Yoğur, süt, antiasit antiemetik gibi ilaçlar ile içersinde Ca, Fe, Zn, Al, Mg gibi ağırmetaller ile şelat oluşturdukları için emlimlerini bu tür maddeler azaltır.

Tetrasiklinler, oral kontraseptif ilaçların etkilerini arttırır, beraber alınması gerekirse doz ayarlaması ve yakın izlem gerekir.

Demeklosiklin: Orta süre etkilidir. Anti-ADH etkisi olduğundan diabetus insipitus benzeri tablo olşturur. Uygunsuz ADH salınımında tedavi edici olarak kullanılır

Doksisiklin: Uzun süre etkilidir.

Minosiklin: Doksisikline benzer, en uzun etkili olandır.

Metasiklin:

Tigesiklin:

Tetrasiklin ve oksitetrasiklin böbrekten atılırken, minoksisiklin ve doksisiklin böbrekten atılır.

Tetrasiklinlerin dozları.

Doksisiklin: 100 mg IV/PO 12 saatte bir; böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmasına gerek yok.
Tetrasiklin: 250-500 mg PO 6 saatte bir normal böbrek fonksiyonu;
250-500 mg PO 12-24 saatte bir kreatin klirensi 10-50 ml/dakika; Kreatin klirensi <10 ml/dakika olanlarda önerilmez.
Minosiklin: 100 mg PO 12 saatte bir; böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmasına gerek yok.
Demeklosiklin: 150-300 mg PO 12-24 saatte bir; böbrek disfonksiyonunda kullanılmaz
Tigesiklin: 100 mg başlangıç dozu sonra 50 mg IV her 12 saatte bir; böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yok. 30-60 dakika infüzyon şeklinde verilir.

Kaynaklar

1.Tanaseanu C, Bergallo C, Teglia O et al: Integratedresults of 2 phase 3 studies comparing tigecyclineand levofloxacin in community-acquired pneumonia,Diagn Microbiol Infect Dis 2008;61(3):329-38.28.
2. Waites KB, Duffy LB, Dowzicky MJ: Antimicrobialsusceptibility among pathogens collected fromhospitalized patients in the United States and invitro activity of tigecycline, a new glycylcyclineantimicrobial, Antimicrob Agents Chemother2006;50(10):3479-84.29.
3. Webster G, Del Rosso JQ: Anti-inflammatory activityof tetracyclines, Dermatol Clin 2007;25(2):133-5.
4.https://www.drugs.com/tetracycline.html

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.