Vertebrobaziller Yetmezlik

Vertebrobaziller Yetmezlik

- Bölüm: Nörolojik Aciller
184
0
@AYDIN SARIHAN

Vertebrobaziller Yetmezlik Nedir?

Vertebrobaziler arter sistemindeki kan akım yetersizliğinden kaynaklandığı kabul edilen geçici iskemik atakları ve baş dönmesine sebep olan hastalık tablosudur. Geçici iskemik ataklarda olduğu gibi baş dönmesi ani başlangıçlıdır ve dakikalarla saatler arasında sürer. Bu belirtiler 24 saat içinde sonlanır. Vertebrobaziler yetmezlik tek başına baş dönmesine sebep olabileceği gibi beraberinde yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü, çift taraflı görme bozuklukları ile birlikte de olabilir. Santral baş dönmesinin diğer nedenlerinin aksine vertebrobaziler yetmezlikte pozisyonla artan belirtiler olabilir.
Başı yana çevirmeyle aynı taraftaki vertebral arter kısmen tıkanabilir.
Eğer karşı taraftaki arterde darlık varsa başı çevirmeyle vertebrobaziler yetmezlik sonucu geçici iskemi oluşabilir. Başı çevirmeyle beyin sapı
dolaşımındaki bozukluk retiküler aktivasyon sistemini etkileyerek bayılma veya bayıla yazmaya sebep olabilir.

Vertebrobaziller Yetmezlik Tanı;

Boyun  BT anjiyografi,vertebrobasiler damarların değerlendirilmesinde kullanılır. Kontrastlı manyetik rezonans anjiyografi vertebrobaziler dolaşımının tıkanıklıklarını ve darlıklarını saptamak için serebral anjiyografi kadar iyi olabilir, ancak darlık derecesini ölçmek için yetersiz olabilmektedir.

Vertebrobaziler yetmezlikli hastalara acil serviste tanısal görüntüleme yapılamalı, ek olarak geçici iskemik atağın tedavisi ve takibi için nöroloji konsültasyonu istenmelidir.

Referans

  1. Hanus SH, Homer TD, Harter DH. Vertebral Artery Occlusion Complicating Yoga Exercises. Arch Neurol. 1977;34(9):574-575. doi:10.1001/archneur.1977.00500210076015
  2. Schneider JI, Olshaker JS. Vertigo, vertebrobasilar disease, and posterior circulation ischemic stroke. Emerg Med Clin North Am. 2012 Aug. 30(3):681-93.
  3. Morasch MD. Vertebral Artery Disease. Cronenwett JL and Johnston KW. Rutherford’s Vascular Surgery. 8th. Toronto: Saunders; 2014. Chapter 107

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.