Nesiritid

Nesiritid

- Bölüm: İlaçlar
2549
Nesiritid için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Nesiritid Nedir ?

B tipi rekombinant natriüretik peptitdir. Natriüretik, vazodilatör, diüretik ve nörohormonal etkilerinden dolayı konjestif kalp yetmezliğinde faydalı olabilir.

Pulmoner kapiller “wedge” basıncını, sağ atriyal basıncı ve sistemik damar direncini azaltarak kardiyak indeksi arttırabilmektedir.

Son 10 yıl içerisinde FDA onayı alabilmiş tek parenteral kalp yetmezliği ilacıdır. Nesiritidin doğrudan inotropik etkinliği yoktur, kronotropik ve proaritmojenik de değildir. Konvansiyonel inotroplardan farklı olarak kardiyovasküler faydalı etkilerini gösterirken kardiyak oksijen tüketimini arttırmaz.ilac flakon 01

Kardiyojenik şok ve hipotansiyon durumlarında kullanılması kontraendikedir.

Kullanışı:

Venöz, arteriyel ve koroner vazodilatasyona yol açar. İnfüzyonla kullanılır ve yarı ömrü iki dakikadır.

Doz: 0.01-0.03 µg/kg/dakika dozunda kullanılır. Çocuklar için doz aralığı belirlenmemiş olsa da yüksek dozlarda bile güvenle kullanılabileceğini düşündüren üç yaşında bir vakada yanlışlıkla 18 kat fazla nesiritid dozu verilmesine rağmen olumsuz etki gözlenmediği bildirilmiştir.