Kornea Yaralanması

Kornea Yaralanması

- Bölüm: Travma
1148
0
@AYDIN SARIHAN
göz

Kornea  yaralanması tedavisi

Kornea yaralanması tüm göz şikayetlerin % 10’unu oluşturur ve göz travmasının en yaygın nedenidir. Kornea yaralanmasının teşhisi tipik olarak gözün floresein boyama ve oftalmoskopun kırma lambası ile muayenesiyle korozyonların görülmesiyle konur. Kornea yaralanmaları genellikle 24-72 saat içinde komplikasyonsuz iyileşirse de, akut fazdaki ağrı genellikle daha şiddetlidir. Kullanılan tedavilerse kapama , topikal anestetikler, topikal NSAIDS, sikloplejikler veya oral analjeziklerdir. Topikal anestezikler acil servislerde  güvenli olarak kullanılabilir. Ağrı tedavisinde topikal tedavi etkisi azalacağı için taburcu edilecek hastalara oral analjezikler verilebilir.  kornea

Göz Kapama Tedavisi (Patching)

Göz kapama, standart tedavi olarak kullanılırdı. Bunun nedeni göz kapağını kapama, göz kırpma refleksini baskılayarak korneal travmayı azaltmakla birlikte ağrıyı da azaltmasıydı. Son çalışmalarda, hastaların gözlerinin kapanmasının daha daha kötü sonuçlar doğrduğu bulundu. Bunun nedeni, göze oksijen dağılımının azalması ve artan nem nedeniyle enfeksiyon riskinin artmasıdır.

Sikloplejik Tedavi

Bazı ders kitapları, sikloplejinin, siliyer kas spazmını engelleyip, fotofobiyi ve blefarospazmı azaltarak ağrı kontrolünün sağladığını öne sürmektedirler. Bu konudaki literatür gözden geçiridiğinde, bu uygulamanın arkasındaki kanıtların az olduğu ve yaygın kullanımını desteklemediğini göstermektedir. Randomize çalışmalarda ise plaseboyla homatropin kullananlarda arasında fark bulunamamıştır.

Topikal Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar

korneal abrazyon

Topikal ketorolakın  bir jenerik formuyla ilişkili pek çok korneal erozyon vakası bildirilmiştir. Bu ürün piyasadan kaldırılmış olsa da, ciddi toksisite potansiyeli endişesi nedeniyle diğer topikal NSAİİ’lerin de kullanımı azalmıştır. Günümüzde topikal NSAİİ ilaçlara bağlı kornela erime vakası bildirimleri az olmakla birlikte, bildirilen vakaların hepsi cerrahi sonrası uzun süre topikal NSAİİ kullanıma bağlıdır.
Genel olarak 1-3 günlük korneal abrazyonlar için kullanılan topikal NSAID’lerin herhangi bir yan etkisi yoktur. Bunun doğruluğunu gösteren çok sayıda randomize kontrollü çalışma yapılmıştır. 

izler

  1. Alotaibi AG, Osman EA, Allam KH, Abdel-Rahim AM, Abu-Amero KK. One month outcome of ocular related emergencies in a tertiary hospital in Central Saudi Arabia. Saudi medical journal. 2011; 32(12):1256-60.
  2. Flach A. Topically applied nonsteroidal anti-inflammatory drugs and corneal problems: an interim review and comment. Ophthalmology. 2000; 107(7):1224-6.
  3. Isawi H, Dhaliwal DK. Corneal melting and perforation in Stevens Johnson syndrome following topical bromfenac use. Journal of cataract and refractive surgery. 2007; 33(9):1644-6.
  4. Di Pacuale MA. Corneal Melting After Use of Nepafenac in a Patient with Chronic Cystoid Macular Edema. Eye Contact Lens 2008; 34(2): 129 – 30.

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.