EDACS – Acil Serviste Göğüs Ağrısı Değerlendirme Skoru

EDACS – Acil Serviste Göğüs Ağrısı Değerlendirme Skoru

- Bölüm: Kardiyak Aciller
201
0
@AYDIN SARIHAN

Bu puan sadece şu hastalar için geçerlidir:

  • 1. 18 yaş üstü,
  • 2. AKS ile uyumlu göğüs ağrısı;
  • 3. Devam eden göğüs ağrısı yok veya kreşendo anjinası yoksa bu kriterler geçerlidir.
Kriterler Puan
Erkek cinsiyet +6
*KAH veya KAH için +3 risk +4
Yaş: 18-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86 üzeri
+2
+4
+6
+8
+10
+12
+14
+16
+18
+20
Septom ve Bulgular
Terleme +3
Ağrının omuz, boyun veya çeneye yayılması +5
İnspirasyonla ortaya çıkan veye artan ağrı -4
Palpasyonla artan ağrı -6
  Toplam Puan  
* Koroner arter hastalığını (KAH) “önceki akut miyokard enfarktüsü, koroner arter bypass grefti veya perkütan girişim” olarak tanımlamaktadır.  Risk faktörleri: dislipidemi, diyabet, hipertansiyon, sigara kullanan ve ailede KAH öyküsü. Risk faktörleri sadece 18-50yaş hastalar için geçerlidir.

Değerlendirme kriterleri ve puanlar aşağıda verilmiştir.

  • EDACS Puanı <16 ise, iskemik olmayan EKG ve 0 ve 2 saatlik troponin
    negatif olanlar “düşük riskli” grupta hasta değerlendirilir. Bu hastalar olumsuz majör kardiyak hastalık için düşük risklidir.
  • EDACS Puanı ≥16 ise veya EKG’de yeni iskemi bulgusu varsa veya sadece tek troponin negatifliği varsa hastanın riski düşük değildir ve erken taburcu edilmez.

EDACS-ADP, hastaları düşük riskli olarak % 99-100 duyarlılıkta tanımlamıştır. Bu, HEART, Vancouver Chest Pain Score, ADAPT, Marburg ve GRACE gibi diğer Acil servis bazlı risk puanlarından çok daha yüksektir. MACE prevalansı% 13-15 bulunmuş.

Kaynak

Than M, Flaws D, Sanders S, et al. Development and validation of the Emergency Department Assessment of Chest pain Score and 2 h accelerated diagnostic protocol. Emerg Med Australas. 2014;26(1):34-44.

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.