Etiket: AKS

Troponin Nedir?

Kardiyak troponin kalp dokusu için spesifiktir. Troponin değeri kardiyak hasardan sonra yükselmeye  başlar ancak laboratuvar tetkikleri ile bir saat sonra ...

ST Elevasyonu

ST Elevasyonu ST Segment Elevasyonu Tanımı: Akut miyokart enfarktüsünde, ardışık iki derivasyonda J noktasında ölçülen ST-segment yükselmesi V2 -V3 derivasyonlarında erkeklerde ...

Heart S3 Skoru

HEART+S3 Skoru Nedir? Heart Skoru'na (ingilizce S hasrfi ile başlayan) ek 3 madde eklenilerek oluşturulmuştur. Bunlar,1. Sex (cinsiyet)2. Seri   ...

Modifiye Heart Skoru

Modifiye Heart Skorun da göğüs ağrısı standardize edilmiştir. Modifiye HEART skoru Hikaye 1.Karekteristik kalite ve sürede substernal göğüs ağrısı2. Egzersizle veya ...

Miyokart Enfarktüsü

Akut Miyokart Enfarktüsü Nedir Miyokart nekrozu kanıtları varsa enfarktüs tanımı kullanılmalıdır. Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri akut miyokart enfarktüs tanısını alır. 1- Kardiyak biyobelirteçlerden en ...

Heart Skoru

Hearts Score HEART skorunun parametreleri acil servise başvuran göğüs ağrıları hastalar için , uzman görüşlerine göre klinik faktörler oluşturulmuştur. HEART ...

Kardiyak Enzimler

Kardiyak Enzimler ve Özellikleri CK(kreatinin kinaz) Total CK’nın normalin yada başlangıç değerinin iki katı ve CKMB’nin bunun %5’ini geçmesi anlamlı ...

Göğüs Ağrısı

Göğüs Ağrısına Yaklaşım Onset Provocation Quality Radiation Lokalizasyon : Genelde retrosternal (epigastriumdan başlayabilir) Yayılım : Göğüs heriki yanı ,her iki ...

Parasternal Uzun Aks

Parasternal Uzun Aks Görüntüsü Parasternal uzun aks genellikle rutin transtorasik ekokardiyografide alınan ilk görüntüdür.Aort kökü ve sol atriumun M-mod ve ...

Canlı Yayın