Kardiyak Enzimler

Kardiyak Enzimler

- Bölüm: Kardiyak Aciller
13639
Kardiyak Enzimler için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Kardiyak Enzimler ve Özellikleri

CK(kreatinin kinaz)

 • Total CK’nın normalin yada başlangıç değerinin iki katı ve CKMB’nin bunun %5’ini geçmesi anlamlı

CK-MB:

 • Total CK’nın %14-15 civarındadır.
 • Çizgili kas,uterus,ince barsak,prostat tarafından salgılanır.
 • İlk 4 saatte CKMB/total CK >%2.5 miyokard kökenli
 • Reinfarktüs tanısında önemli.

Troponin T-I (cTnI) :

 • Çizgili ve kalp kasındaki gen ve Aminoasit dizilimi farklı
 • Özgül antikorla kardiyak olan kolay ayırtedilir.
 • En hassas lab. Tanı yöntemi
 • CK-Mb 72 saat,TnI 14 günde normale döner: geç Mİ takibi
 • 2 saatte yükselip,4.saat %100 duyarlı ve özgül

Myoglobin :

 • Myokard infarktı başladıktan 2 saat sonra yükselmeye başlar.
 • Sensitivitesi mükemmel ancak spesifik değildir.
 • Esas değerli olan myoglobinin (-) olmasıdır.
 • Semptomlar yeni ise(<6 saat) anlamlı.
 • Rekürren iskemi olanların teşhisinde ve reperfüzyon takibinde kullanılır.
 • Duyarlı fakat özgül değil
 • Çok erken yükselir
 • Düz kasta yok
 • Takip :reperfüzyon
 • %50 yalancı (+)

kalp-enzim-grafi

 MI da CKMB Yorumlanması

*CK-MB’nin 4h’lik iki değeri arasında >%50 fark olmalı.

*CK-MB >10-13 u/L veya MB total CK’nın > %5’i olmalı.

*Tek örnek varsa CK-MB normalin 2 katı olmalı.

*Reinfarktüs tanısında CK-MB kullanılır * Son veriler troponin düzeyindeki değişikliklerinde reinfarktüs tanısında kullanılabileceğini gösterdi

Troponin yalancı (+)’liği;

 1. Myokardit
 2. Şiddetli KKY
 3. Pulmoner emboli
 4. KBY
 5. Kardiyotoksik kemoterapotikler
 6. Subaraknoid kanama
 7. Endokrin hastalıklar
 8. Polimyositis/Dermatomyositis