GRACE Risk Skoru Hesaplama

GRACE Risk Skoru Hesaplama

- Bölüm: Kardiyak Aciller
4019
1
@AYDIN SARIHAN

GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) risk skorlama sistemi
GRACE risk skorlama sistemi, hastane içi ve altı ay içerisindeki ölüm oranlarını bağımsız olarak tahmin edilmesini sağlayan risk faktörlerini taşır. TIMI risk skoru ise ilk bir aylık mortalite dikkate alımaktadır. GRACE risk skoru hesaplamasına, yaş, kalp hızı, sistolik kan basıncı, Killip sınıfı, ST değişikliği, kardiyak belirteçler ve kardiyak arrest gibi durumların katılmaktadır.
 
 

GRACE
1 Yaş (yıl)
30-39 8
40-49 25
50-59 41
60-69 58
70-79 75
≥ 80 91
≥ 90 100
2 Kalp atım hızı (bpm)
<50 0
50-69 3
70-89 9
90-109 15
110-149 24
150-199 38
> 200 46
3 Sistolik kan basıncı (mmHg)
<80 58
80-99 53
100-119 43
120-139 34
140-159 24
160-199 10
> 200 0
4 Kreatinin (mg / dL)
0.0-0.39 1
0.4-0.79 4
0.8-1.19 7
1.2-1.59 10
1.6-1.99 13
2–3.99 21
>4 28
5 Killip sınıfı
Sınıf I 0
Sınıf II 20
Sınıf III 39
Sınıf IV 59
6 Başvuru sırasında kardiyak arrest 39
7 Kardiyak belirteçler de yükselme 14
8 ST-segment değişikliği 39

1 Comment

  1. 2.GRACE SKORU HESAPLAMADA KARDIAK ARREST 39,ST SEGMENT DEVIASYONU 28 OLMASI GEREKMIYOMU

Yorumlara kapalı