Heart S3 Skoru

Heart S3 Skoru

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2059
Heart S3 Skoru için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

HEART+S3 Skoru Nedir?

Heart Skoru’na (ingilizce S hasrfi ile başlayan) ek 3 madde eklenilerek oluşturulmuştur. Bunlar,
1. Sex (cinsiyet)
2. Seri    2-saat EKG
3. Serial 2-Saat  deltatroponin ; Acil servise başvurusunun ilk ve 2. saatindeki çalışılan serum troponin farkı.

HEART+S3 SkoruPuan
S1exErkek1
Kadın0
S2eri EKGDiagnostik5
Nondiagnostik değ.2
Değişiklik yok0
 S3eri 2-Saat deltatroponin<+0.1 ng/mL0
+0.1-+0.3 ng/mL2
>+0.3 ng/mL5
HEART Skoru
Hikaye
 
 
Yüksek olasılıklı şüphe2
Orta olasılıklı şüphe1
Düşük olasılıklı şüphe0
EKG
 
 
Belirgin ST Segment Depresyonu2
Nonspesifik Ekg değişiklikleri1
Normal0
Yaş
 
 
≥65 yaş2
45– 65 yaş arası1
≤45 yaş0
Risk Faktörü
 
 
≥3 risk faktörü2
1 veya 2 risk factörü1
Risk faktörü yok0
Troponin
 
 
≥ Normalin  ×3 katı2
> Normalin  1–3 katı1
Normal Değer0

Heart Weighting Skoru

Heart Skorununbileşenlerinin likelihood ratio puanlarına göre hesaplanmış,

Heart Skoru+LR (95%CI Skor
1-2.5 1 puan
2.5 – 5 2 Puan
5 – 10 3  Puan
10 – 20 4 Puan
20 den fazla 5 Puan
Heard Scor karsilastir
30 günlük mortalite
MI mortalite

Grafikte görüldüğü gibi Heart Skorunun   sensivite ve spesivitesi Heart Weighting Skoru ve Hearts3 skorunda giderek armaktadır. Ancak Hearts3 skoru hesaplanırken 2 saati süre izlenmesi gerekecektir.

 
Kaynak:

  • Fesmire, Francis M., et al. “Improving risk stratification in patients with chest pain: the Erlanger HEARTS 3 score.” The American journal of emergency medicine 30.9 (2012): 1829-1837.