Bilimsel Kanıt Düzeyleri

Bilimsel Kanıt Düzeyleri

- Bölüm: Tıp Medya
3771
Bilimsel Kanıt Düzeyleri için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Bilimsel Kanıt Düzeyleri Sınıflaması

Scottish Intercollegiate. Guidelines Network (SIGN) tarafından yapılan bilimsel kanıtların kalite sınıflaması

Kanıt Düzeyi  (Level of Evidence, LOE)
A Randomize klinik çalışmalar veya önemli tedavi etkileri olan çoklu klinik çalışmaların meta-analizleri
B Düşük veya az anlamlı tedavi etkileri olan randomize klinik çalışmalar
C Prospektif, kontrollü, randomize olmayan kohort çalışmalar
D Önemli, randomize olmayan kohort çalışma veya vaka-kontrol çalışmalar
E Vaka serileri; kontrol grubu olmayan hastaların derlenmiş vakalar serileri
F Hayvan veya mekanik modellerle yapılan çalışmalar
G Başka nedenlerle toplanan, varsayıma dayanan analizler sonucu elde edilen veriler veya tahminler
H Mantıklı tahminler (ortak yaklaşımlar); kanıta dayalı protokoller kabul edilmeden önce sık uygulanan günlük pratikler

Öneri sınıflandırması

(Recommendation Classification)

Sınıf I Sınıf IIa Sınıf IIb Sınıf III
Yarar >>> Risk Yarar >> Risk Yarar ≥ Risk Risk ≥ Yarar
Uygulanan tedavi ve girişimin etkili ve yararlı olduğunu gösteren kanıt ve/veya görüş birliği Görüş ve/veya kanıtlar uygulamanın yapılmasından yana Görüş ve kanıtlar yeterli değil Kesinlikle uygulanmaması veya yapılaması gereken girişim, tedavi veya tanı testiUygulanan tedavi ve girişimin etkili ve yararlı olmadığını hatta zararlı olacağını gösteren kanıt ve/veya görüş birliği