Kalça Çıkığı

Kalça Çıkığı

- Bölüm: Ortopedik Aciller
2298
Kalça Çıkığı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Kalça Dislokasyonları

Anterior Dislokasyon

 • Mekanizma güçlü abdüksiyon ile femur başının kapsülün ön tarafından çıkması ile
 • Ekstremite abdüksiyon ve eksternal rotasyonda
 • Nörovasküler komplikasyonlar sık değil,
 • AP x-ray ile tanı
 • Ortopedik acildir
 • Allis menevrası

Hasta supin pozisyonda ve sedasyonda  Pelvisi direk baskı ile stabillenir Kalçaya ve dize 90° fleksiyon ve aksiyal traksiyon Kalçayı sallayarak yerleştirmeye çalışılır Proksimal femura lateral traksiyon yardımcı olur
Sonuç

 • Kalça ve asetabulum yaralanmasının ciddi diz travmaları ile beraberliği sıktır
 • pittsburgh ve ottawa kuralları radyoloji karraında faydalı
 • diz dislokasyonları popliteal arter hasarı ile beraber olabilir.

Hemartrozon yalnızca aspirasyonu bıle ağrıyı azaltabilir

Kalça kırıklı çıkığı
Kalça kırıklı çıkığı

Posterior Dislokasyon

 1. Femur başı inferior kırıkları eşlik edebilir,
 2. Eşlik eden femur shaft fraktürü varsa kalça dislokasyonunu tanımak zorlaşır
 3. Fraktür yoksa kapalı redüksiyon,
 4. Stimson tekniği daha uygun
 5. %10 hastada siyatik sinir hasarı

Redüksiyonda gecikme AVN riskini arttırır