Benzen Zehirlenmesi

Benzen Zehirlenmesi

- Bölüm: Toksikoloji
2793
1
@AYDIN SARIHAN

Benzen;

Çözücü (solvent) etkisi olan bir maddedir.Başlıca sanayide çözücü (solvent) niteliğinden yararlanmak için ve çeşitli kimyasal bileşiklerin imalinde kullanılır.  Solvent amaçlı kullanım sağlık yönünden daha tehlikeli olabilir. Bu işler de boya yapımı, yapıştırıcı imali gibi işlerdir. Benzen’in hematolojik etkileri ve özellikle de lösemi meydana getirici etkisi açık olarak ortaya konduktan sonra daha kontrollü bir şekilde kullanılmaktadır.
Kaynama noktasının 80 derece dolayında kolaylıkla buharlaşmakta ve solunum yolu ile vücuda girmektedir.
Akut olarak yüksek dozda alındığı takdirde merkezi sinir sistemi üzerinde depresyon yapar. Ancak bu tür etkilenme az olduğundan, daha çok, az dozda kronik etkilenme sonucu ortaya çıkan kronik benzen zehirlenmesi görülmektedir.

  • Başlıca olumsuz etkiler hematopoetik sistemde ortaya çıkmaktadır. Bu etkiler kemik iliği ana hücresinin inhibisyonu sonucu ortaya çıkar ve “pansitopeni”şeklinde kendini gösterir.
  • Anemi, lökopeni ve trombositopeni çok ileri derecelerde olabilir. Bu nedenle ileri derecede halsizlik, solukluk, sık enfeksiyonlar ve kanama bozuklukları ile seyreden bir klinik tablo ortaya çıkar.
  • Muzaffer Aksoy‘un ayakkabıcılar üzerindeki istatistiki çalışmaları sonucunda benzen‘in lösemiye yol açtığı gerçeği ortaya çıktı.benzen

Tedavi:

  • Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Benzen maruziyetinin engelllenmeli, ve semptomlara yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Korunma:
 

  • Benzenle çalışanların bulunduğu ortamlarda havalandırma sistemlerinin kurulması, gereken durumlarda koruyucu maske kullanılması ve benzenle ilgili işlerde çalışanların aralıklarla hematolojik yönden değerlendirmelerin yapılması uygun olur.

1 Comment

  1. AYDIN SARIHAN

    4.5

Yorumlara kapalı