Angina sınıflaması nasıl yapılır ?

Angina sınıflaması nasıl yapılır ?

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3357
Angina sınıflaması nasıl yapılır ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Angina Sınıflaması

Angina sınıflaması (CCS) Kanada Kalp Derneği sınıflamasına göre angina aşağıdaki şekilde derecelendirilir.
Sınıf I: Yürüyüş.merdiven çıkma gibi günlük fiziksel aktiviteler anginaya neden olmaz. Ağır aktivitelerde angina ortaya çıkar.
Sınıf II: Günlük aktivitelerde hafif kısıtlanma vardır. Hızlı yürüyüş veya merdiven çıkma, yokuş çıkma, yemek sonrası, rüzgar veya soğukta yürüme veya yokuş çıkma, emosyonel durumlarda veya sadece uykudan uyandıktan sonraki birkaç saat içindeki günlük etkinliklerde ağrı oluşmaktadır. Normal hızda veya normal koşullarda 200 metreden fazla yürüyüş veya bir kattan daha fazla merdiven semptomsuz çıkılabilmektedir.
Sınıf III: Günlük fiziksel etkinliklerde belirgin kısıtlanma vardır. Normal hızda ve normal koşullarda 100-200 metre yürüyüş ve bir kat merdiven çıkışta semptom oluşmaktadır.
Sınıf IV: En ufak fizik etkinlikte, bazan istirahatte de semptom ortaya çıkabilmektedir

Anjina sınıflaması pratik

Sınıf 1: Ciddi egzersizle olan anjina
Sınıf 2: Günlük aktiviteler hafifçe sınırlanmış. Yemekten sonra, soğukta yürürken, hızla 1 kat merdiven çıkmakla anjina
Sınıf 3: Normal koşullarda 1 kat merdiven çıkmakla anjina
Sınıf 4: Günlük aktivitelerle anjina, istirahat anjinası Olasılık ve Risk Sınıflaması İçin AHA Önerileri SINIF 1 ÖNERİ

 
– Göğüste rahatsızlık hissi olan bütün hastalar için olasılık sınıflaması yapılmalı ( LOE C)
– Bütün göğüste rahatsızlık hissi olan hastalar için, öykü, muayene, EKG ve enzim düzeylerini içeren erken risk sınıflaması yapılmalı ( LOE C)
– Anjina ya da eşdeğeriyle başvuran hastanın EKG’si 10 dakika içinde değerlendirilmeli (LOE B) – EKG başlangıçta 15-30 dakika aralıklarla tekrarlanmalı (LOE B – AKS düşündüren tüm hastalardan enzim düzeyi çalışılmalı ( LOE B)
– Yakınmalar başladıktan 8-12 saat sonra enzimler tekrarlanmalı ( LOE B)
– Açıklanamayan semptomlar için non koroner sebepler düşünülmeli ( LOE C)

SINIF 2A ÖNERİ

– Risk sınıflama modelleri kullan (LOE B) – 6-8 saat aralarla 3 kez enzim gönder, infark büyüklüğünü tespit et (LOE B) – İlk EKG normalse V7,8,9 derivasyonları çek (LOE B)

SINIF 2B ÖNERİ

– 6 saatten sonra başvuranlarda Troponin-miyoglobin beraber düşün (LOE B)
– 6 saatten sonra 8. saatte de enzim gönder (LOE B)
– BNP’yi global risk değerlendirmesi için düşün (LOE B)

SINIF 3 ÖNERİ

– Total CK, ALT, AST, LDH AKS değerlendirmesi için kullanmayınız (LOE C)

Braunwald Anstabil Anjina sınıflaması

SINIF I Efor Anjinası 2 ay içinde istirahat anjinası yok
SINIF II Sub Akut İstirahat anjinası istirahat anjinası var :son48 saattir yok
SINIF III Akut İstirahat anjinası istirahat anjinası var :son 48 saatte olmuş

Braunwald Anstabil Anjina sınıflaması tedavi yoğunluğuna göre

1. Kronik stabil anjina için tedavi verilmeden

2. Kronik stabil anjina için tedavi sırasında oluşan 3. Maksimun anti iskemik tedavi verilrken oluşan