Distonik ilaç Reaksiyonu Nedir ?

Distonik ilaç Reaksiyonu Nedir ?

- Bölüm: Nörolojik Aciller
2167
Distonik ilaç Reaksiyonu Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Distonik ilaç Reaksiyonu

Tanım: Kontrolsüz kas hareketleri, yüzde kasılma, konuşma güçlüğü ile klinik gösterir. Genellikle ağrı yoktur. Boyun hiperekstansiyonda laterale deviye olur.
Haloperidol, klorpromazin, metoklopramide kullanımını ile görülür. İlaç alımından sonra saatler içinde distoni başlar. Bukkolingual (dil kasılmaları), tortikolik ( boyun kasılması), okulogyrik ( bakış deviasyonu), tortikopelvik (abdominal ağrı), opistotonik ( tüm vücut kasılması) tipleri bulunur.
Ne Yapılmalı? : 50 mg difenhidramin I.V, 1-2 mg benztropine (Cogentin) – Relapsı önlemek için 72 saat boyunca 6 saatte bir 25 mg PO difenhidramin reçete edin.
Dikkat edilecek durumlar: Tetanoz, epilepsi, menenjit, inme, histeri, psikoz, mandibula dislokasyonu, hipomagnezemi, hipokalsemi ,alkaloz ve kas hastalıkları benzer klinik oluşturur. Diazepam kullanma; spazmı engeller, tanıyı güçleştirir.
Tartışma: Nöroleptik ilaç kullanan %10-60 hastada görülür. İlaca başlanması veya doz arttırılması hastalığı tetikler. Distoni ilacın dozundan bağımsız gelişir. İntramüsküler antidot uygulanması 30 dakikada içinde etki göstereceğinden tercih edilmemelidir.
Referanslar:

  1. Lee AS: Treatment of drug-induced dystonic reactions. JACEP 8:453-457,1979
  2. Jhee SS: Delayed onset of oculogyric crisis and torticollis with intramuscular haloperidol. Ann Pharmacother 37:1434-1437,2003.