Pursuit Skorlaması

Pursuit Skorlaması

- Bölüm: Kardiyak Aciller
1470
Pursuit Skorlaması için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Pursuit Skorlaması

PURSUIT: Platelet glycoprotein IIb/IIIa in Unstable agina: Receptor Suppression Using Integrilin PURSUIT risk skoru kaynağını PURSUIT çalışmasından alır ve geçerliliği Kanada AKS Kaydı, Mayo Klinik hastalarında gösterilmiştir. Kararsız angina ve NSTEMİ hastalarında ayrı risk değerlendirmesi olanağı sağlar. Yüksek ayırt edici gücü olan karmaşık bir modeldir; fakat kanada AKS kayıtlarındaki öngördürücülüğü zayıf bulunmuştur.

1 Yaş tanı için ayrı puan [UA (MI)]
50 18 (11)
60 19 (12)
70 11 (13)
80 12 (14)
2 Sex
Erkek 1
Kadın 0
3 6 hafta içinde kötü CCS sınıfı
I/II ve / veya Hiçbir angina II CCS 0
CCS III/IV CCS III / IV 2
4 Kalp yetmezliği belirtileri 2
5 EKG ST Değişikliği 1

Şekil Dağıtım farklı risk gruplarında 30 günlük ve 1 yıl sonlanım noktası. acil servisten taburcu etmede kullanılamaz.