Atropin

Atropin

- Bölüm: İlaçlar
6701
Atropin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Atropin

Parasempatolitik etkilidir. Direkt vagolitik etki yoluyla atriyoventriküler (AV) ileti ve sinüs düğümü otomatisitesini artıran parasempatolitik bir ilaçtır. Asistolide, yavaş ventriküler hızlı PEA’de ve semptomatik bradikardi tedavisinde kullanılır. Ayrıca organofosfat ve karbamat zehirlenmeleri ile Clitocybe ve Inocybe mantar zehirlenmelerinde de kullanılır.

Etkileri:atropin

  • Kalp hızını arttırır
  • Sistemik vasküler rezistansı arttırır
  • Kan basıncını arttırır
  • Sinüs nodu otomatisitesini arttırır

Doz

Yetişkinlerde her 3-5 dk.’da bir 1 mg İ.V. maksimum doz 3 mg (0.04 mg/kg)Çocuklarda 0.02 mg/kg her 3-5 dk.’da bir İ.V.
Atropin
Asemptomatik bradikardi hastalarında kullanılmamalıdır

Atropin Endikasyonları:

  • Semptomatik (göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp yetersizliği vb.) sinüs bradikardisinde ilk sırada kullanılması gerekir (Class IIa).Parasempatik tonus artışı hasarlı miyokardiyumda ileti bozukluğuna ya da asistoliye neden olabilir.
  • 2-Nodal düzeyli AV bloklarda da kullanılabilir.I. derece AV blok ya da Mobitz Tip I AV bloklu hastalarda normal AV nodal iletiyi ve elektriksel aktiviteyi tekrar sağlayabilir. Atropin sıklıkla infranodal (tip II) AV blok ya da yeni gelişen geniş QRS kompleksi ile birlikte olan 3. derece AV blokta uygulanabilir. Fakat artmış parasempatik tonus yokluğunda, bu aritmilerde nadiren etkili olur.