Göz Hastalıkları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Göz Hastalıkları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Bölüm: Cerrahi Aciller
2045
Göz Hastalıkları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Lokal Anesteziklerin Kullanımındaki Tehlikeler:

  • Hastanın tek başına uygulaması tehlikelidir, çünkü hasta bilmediği için anestezi uygulanmış göze ek hasar verilebilir. Üstelik çoğu anestezikler iyileşmeyi geciktirebilir.
  • Bu özellikle Proparakain için doğrudur ki aynı zamanda alerjik yanıklar için yüksek insidans gösterir.
  • Bu yüzden hastalara evde yapılması için lokal anestezik verilmemelidir. Göz ağrısı sistemik aneljeziklerle kontrol edilebilir.

Tanısal Hatalar:

En yaygın doğru tanı iritis (anterior üveitis), glokom veya korneal ülser (özellikle herpes ülseri) olduğu halde yaygın oftalmolojik tanı yanlışı konjuktivittir.
Aynı zamanda iritis ve akut glokom arasındaki farklılığı ayırt etmek zor olabilir.

Atropin Yanlış Kullanımı:

Atropin asla rutin tanıda kullanılmamalıdır. 14 günlük sürede sikloplejiye neden olabilir (siliyer kas paralizisine neden olabilir) ve eğer hastada dar açılı glokom varsa glokom atağını tetikleyebilir.

Lokal Kortikosteroid Tedavisinin Tehlikeleri

Lokal oftalmolojik kortikosteroidler sıklıkla konjuktiva, kornea ve iriste antiinflamatuvar etkileri için kullanılırlar. Hastada konjunktivit, korneal enflamasyon veya irit varsa topikal kortikosteroidler ile daha fazla rahatlama yapabilir. Buna rağmen kortikosteroidler göze kullanıldıkları zaman 4 ciddi komplikasyon ile ilişkilidir; herpes simpleks keratiti, dar açılı glokom, katarakt formasyonu ve mantar enfeksiyonu.
En yaygın komplikasyonlar herpes simpleks keratiti ve glokomdur. Kortikosteroidler herpes simpleks virüsünün patojenitesini artırır, böylece korneadaki kollajen üzerine kollajenaz enziminin yıkıcı etkisindeki artış aşikardır. Kortikosteroidler korneada herpes simpleks enfeksiyonunun daha şiddetli evresi boyunca kullanıldığında nadiren meydana gelen kornea perforasyonları görülmüştür. Kornea perforasyonu steroidler genel kullanıma girmeden önce nadir bir dentritik keratit komplikasyonuydu. Herhangi bir korneal inflamasyonun tedavisinde, özellikle korneal epitelyum sağlam değilse, uzamış steroid kullanımı bazen fungal enfeksiyon komlikasyonuna yol açar, ve bu durum gözün kaybedilmesine neden olabilir. Topikal steroidler dar açılı glokoma neden olabilir ya da artırabilir, daha az olarak katarakta neden olabilir.
Bu nedenle, steroidler oküler hastalıkların tedavisinde değerlendirilirken, tüm hastalar steroid komplikasyonunun gelişimi açısından dikkatle izlenmelidir. Steroidler (irit, keratit tipi ve akut alerjik hastalıklar) spesifik endikasyon olmadıkça kullanılmamalı ve hastalar topikal steroidleri her zaman bir göz uzmanının takibi altında yukarıda tanımlanan şekilde kullanmalıdır.

Kontamine Olmuş Göz İlaçlarının Kullanımı

Gözün dış duvarı, sklera ve korneal epitelyum içeren dış tabaka enfeksiyona dirençlidir. Fakat sklera ve kornea travmayla birkez zarar gördüğünde, dokular bakteriyel enfeksiyona belirgin şekilde duyarlı hale gelir. Bunun için, oftalmik solüsyonlar hasarlı göze uygulanırken intravenöz uygulamadaki sıvı enjeksiyonu gibi, enfekte olmaması için aynı derecede hassasiyet gösterilmelidir.
Yaygın oftalmik solüsyonların steril tek kullanımlık, atılabilir malzemeleri hasarlı bir göz içine sıvı ilaç kullanılacaksa kullanılmalıdır. Sağlam göze rutin kullanım için, hemen tüm göz ilaçları bugün için küçük plastik taşıyıcı şişe içerisinde elde edilebilir formdadır. Bu ilaçlar güvenli kullanım için açıldıktan sonra uzun süre tutulmamalı, atılmalıdır. (örn.; 1 aydan fazla). Ve kazara da olsa kontamine olmamalıdır.

Aşırı Tedavi

Kronik konjunktivit ya da keratitli bazı hastalar aşırı topikal tedavi ile daha da kötüleşebilirler. Bu hastalar bir göz hekimi tarafından değerlendirilmelidir.