Etomidate

Etomidate

- Bölüm: İlaçlar
2646
Etomidate için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Etomidate

Hypnomidate, 2 mg/ml, 10 ml’lik ampul (toplam 20 mg)

  • 0.3 mg / kg  dozunda titre edilerek verilir.
  • bir dakikada etki başlar, etkisi10-20’ sürer
  • Kardiyovasküler sistemi etkilemez
  • Koroner hemodinamiyi iyi korur, hipotansiyon yapmaz (travma hastalarında uygun)
  • İCP düşürür
  • İOP düşürürilac flakon
  • Adrenal korteks süpresyonu yapar
  • Hidroksilaz enzimini inhibe eder
  • Epileptik alanların aktivasyonuna sebep olur.
  • Myoklonus,öksürük,hıçkırık, laringospazm,hipertonus(%14-70 hastada) görülür.