Derlenen Günceller

Derlenen Günceller

- Bölüm: Magazin Tıp
1187
Derlenen Günceller için yorumlar kapalı

Üç Yayın

  • Pulmoner embolide natriüretik peptitler mi?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23470072

  • Derin ven trombozu ve cinsiyet değiştirme!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23944849

  • Gama glutamin transferaz düzeyinin sabıkalı olmak üzerine etkisi…

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8701617
 

AC-TS

renklerACLS: Chilaiditi sendromunda (kolon veya ince bağırsakların sağ diyafram ile karaciğer arasına yer değiştirmesi durumu) volvulus riskinin arttığı unutulmamalı.

ATLS: Travma hastasında kafa içi basınç artışı bulguları var ise servikal perfüzyonu sağlama amaçlı boyunluk (servikal yaralanma dışlanmış ise) çıkartılmalı!

Sedo-tokso-analjezi: Yinelenen dozda aktif kömür verilmesi gereken zehirlenme etkenleri fenobarbital, teofilin, trisiklik antidepresanlar, digoksin, karbamazepin, dapson, nadolol, salisilat, siklosporin, propoksifen ve fenitoindir.

Hangisi Daha Hızlı Öldürür ile Kumbasan’ın Konuşması

hangisi ve kumbasan

Kumbasan: Görevimizin sınırları bize özellikle bildirildi, Bay Hangisi Daha Hızlı Öldürür. Yükümüzü, şu an baktığımız su birikintisine boşaltacağız. Keza bahsi geçen sınırların çiğnenmesinin de tavsiye edilmediği belirtildi.
Hangisi Daha Hızlı Öldürür: Bahsettiğiniz sınırların bu denli dar yorumlanmasına katılmayacağım, Bay Kumbasan.
Kumbasan: Öyle de olsa ve tüm saygılarımla, Bay Hangisi Daha Hızlı Öldürür, basit bir ayakkabının, halihazırda memnuniyetsiz olan işverenlerimizi daha da kızdırma riski ile mukayese edilecek değerde olmadığını belirtmeliyim.
Hangisi Daha Hızlı Öldürür: Bahsi geçen ayakkabı, bir çift kaliteli çizme olup değeri 400 liradan aşağı değildir ve zavallı çıplak ayaklarıma uyacak ölçüdedir, Bay Kumbasan.
Kumbasan: Ayak sağlığınız bir yana, bir cinayet tanığını susturmadaki yetersiz performansımız yüzünden aldığımız uyarıyı size anımsatmama gerek yoktur herhalde? Bu yüzdendir ki böylesine bayağı bir hamallık işini üstlenmiş bulunmaktayız Bay Hangisi Daha Hızlı Öldürür.
Hangisi Daha Hızlı Öldürür: Teşebbüs ettiğim bu küçük el koyma hareketinin sonuçları hakkındaki değerlendirmenize itiraz etmek zorundayım, Bay Kumbasan. Söz konusu pahalı ayakkabıların sahibi, bu küçük el değiştirmeyi işverenlerimize haber verecek durumda değil takdir edersiniz ki…Söz konusu sahibin ölü olduğuna dikkatinizi çekerim.
Kumbasan: Yasadışı cemiyetteki konumumuza bakacak olursak, küçük bir el değiştirme bile en ağır şekilde cezalandırılmamıza yol açabilir Bay Hangisi Daha Hızlı Öldürür.
Hangisi Daha Hızlı Öldürür: Yine de ısrar etmek durumundayım Bay Kumbasan. Sınırlı gelirimizin tükenmesi beni utanç verici ve tabanlarımın su toplamasına neden olan eski ayakkabıları giymeme mecbur etti!
Kumbasan: İtiraz hakkımı kullanıyorum, Bay Hangisi Daha Hızlı Öldürür!
Hangisi Daha Hızlı Öldürür: İtirazınız dikkate alındı, Bay Kumbasan. Yalnız çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim! Neden derseniz, bu çizmelerin içinde ayak yok!
Kumbasan: Bu da akla madem halının içinde ceset yoktu yükümüz neden ağırdı şeklinde bir soru getiriyor. Hem bu ses de nesi, adeta saatin tik takları…

Bomba Patlar!!!!

Kumbasan: Cezamızı bulduğumuzu söyleyebiliriz Bay Hangisi Daha Hızlı Öldürür.
Hangisi Daha Hızlı Öldürür: Maalesef katılmak durumundayım, Bay Kumbasan.

Bitti

Hareketli Görüntü

Kirişi Kır!

 

Dr Çağdaş Can, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Elazığ