Akut Miyokard İnfarktüsü Tanı Kriterleri

Akut Miyokard İnfarktüsü Tanı Kriterleri

- Bölüm: Kardiyak Aciller
154377
Akut Miyokard İnfarktüsü Tanı Kriterleri için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Akut Miyokard İnfarktüsü Tanı Kriterleri Nelerdir?

 • İskemik tip Göğüs ağrısı
 • Seri EKG AMİ için özgün tipik değişiklikler
 • Serum kardiyak markerlarının tipik yükselme ve düşme seyri

WHO’ya göre kriterlerden en az ikisi birarada olmalıdır.( 2000 Eylül) Yeni kriterler : (ACA Kardiyoloji Derneği) -Kalp markerlarındaki tipik değişimler

 • Troponin T için tipik yükselme ve yavaş düşme,
 • CK-MB için hızlı yükselme ve düşme.
 • Miyokard nekrozunu gösteren bu markerlerdeki tipik değişimlere en az birinin eşlik etmesi :
  • İskemik semptomlar
  • EKG’de patolojik Q dalgası
  • İskemiyi gösteren EKG (ST sement yükselmesi yada çökmesi)
  • Koroner artere yönelik girişim uygulanmış olması
  • Acil Ünitede özellikeTrombolitik tedavi için kardiyak marker yükselmesini bekleme!
  • Ağrı ve EKG’deki ST ve T dalga değişimleri

gogus-agrisi

Miyokard İnfarktüsü’nde EKO endikasyonları :

 • Miyokard İnfarktüsü ile uyumlu tipik göğüs ağrısı ve yeni sol dal bloğu
 • Tipik Miyokard İnfarktüsü kliniği ve nonspesifik EKG
 • Juguler Venöz dolgunluk ve Miyokard İnfarktüsü kliniği olanlarda perikardiyal tamponadla sağ ventrikül Mİ ayırıcı tanısı
 • Miyokard İnfarktüsü sonrası kardiyojenik şok gelişenlerde mekanik komlikasyonların VSD,tamponad,papiller adele rüptürü) belirlenmesi
 • Miyokard İnfarktüsü sonrası ventrikül fonksiyonu ve yüksek riskli hastaların belirlenmesi
 • Miyokard İnfarktüsü ile karışabilen ve tadavisi farklı Trombolitiklerin kontraendike olduğu Aort Disseksiyonunun ekarte edilmesi

-Telekardiyografi,BT,MR,nükleer yöntemler ve KAG Tipik Mİ oldugu halde diğer yöntemlerle tanı konulamayan durumlarda

Sol dal bloğunda Miyokard İnfarktüsü tanısı

 • QRS kompleksinde veya ST segmentinde seri izlemde değişiklikler olası
 • ST segmentinde 2 mm den fazla yükselme,resiprokal ST çökmesi
 • Cabrera belirtisi : V3-V4 QS kompleksinin çıkan bacağında çentiklenme (Notch in at 0.05s in ascending limb of S wave in V3, V4; 27% sens for MI)
 • Chapman belirtisi : I,AVL,V6 R dalgasının çıkan bacağında çentiklenme
 • II,III veya prekordiyal derivasyonlarda QRS komleksinin başlangıcında çentiklenme
 • I,AVL,V6 veya III,AVF derivasyonlarında anormal Q
 • V1 de R , V6 da Q dalgasının ortaya çıkışı
 • V6 da RS
 • Pozitif defleksiyonların olduğu derivasyonlarda pozitif T dalgaları

Sgarbossa Kriterleri

 1. QRS kompleksi ile concordans olan 1 mm ≤ ST elevasyonu 5 puan
 2. V1, V2, V3 derivasyonlarında 1mm ≤ ST depresyonu 3 puan
 3. QRS kompleksi ile discordans olan 5 mm ≤ ST elevasyonu 2 puan

Toplam ≥ 3 puan miyokard enfarktüsü tanısı için% 90 bir özgünlüğü vardır.
sga

sgarbossa Kriteri
 
Modifiye sgarbossa Kriteri

EKG de Resiprok Nedir?

Simetrik derivasyonda ST depresyonu var mı?

 • V3-V4 de ST elevasyonu — aVR de ST depresyonu varsa
 • DIII de ST elevevasyonu — aVL de ST depresyonu varsa, resiprok vardır.

Akut Miyokard İnfarktüsü Lokalizasyonu

 • Anterior : V2 – V4
 • Anteroseptal : V1 – V3
 • Anteroapikal : I, aVL, V3 – V4
 • Anterolateral : I, aVL, V5 – V6
 • İnferior : II, III, aVF
 • Yaygın anterior : I, aVL, V1 – V6
 • Posterior : V1 – V3’de yüksek R, ST depr., T (-)

Akut Miyokard İnfarktüsü’de hipotansiyon nedenleri:

 • Ağrı
 • Analjezik – nitrat
 • Hipovolemi
 • Sol vetrikül yetmezliği
 • Kardiyojenik şok
 • Bezold-Jarisch Rx.
 • Sağ ventrikül infarktı
 • Atropin : (AMİ’ da endikasyonlar)
 • Düşük kalp debisi yada hipoperfüzyon bulguları yada sık VEV eşlik ettiği sinüs Bradikardileri
 • İnferior Mİ + Hipotansiyon ,iskemik ağrı yada ventrikül aritmilerinin eşlik ettiği AV Bloklar
 • Nitrogliserinden hemen sonra sürekli bradikardi Hipotansiyon
 • Morfin uygulamasında bulantı- Kusma
 • Ventrikül Asistolü