Pediatrik Defibrilasyon Nasıl Yapılır?

Pediatrik Defibrilasyon Nasıl Yapılır?

- Bölüm: Resusitasyon
3131
Pediatrik Defibrilasyon Nasıl Yapılır? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

defibrilatorPediatrik Defibrilasyon

Pediatrik hastalar için en uygun defibrilasyon dozu bilinmiyor. Güvenli defibrilasyon için en düşük etkili doz veya üst sınır konusunda kısıtlı veri bulunmaktadır. Başlangıç defibrilasyon enerjisi için 2-4 J/kg dozu kullanılabilir, fakat kolay öğrenme açısından, başlangıç doz 2 J/kg kullanılabilir.
Takip eden şoklar için, enerji düzeyi en az 4 J/kg olmalıdır, daha yüksek enerji düzeyleri duşunulebilir ancak 10 J/kg veya yetişkin maksimum dozu aşılmamalıdır.
Pediatrik defibrilasyon için mevcut önerilen dozlarda önemli bir değişim yapmak için yeterli kanıt bulunmamaktadır
Yüksek dozun başarısını kıyaslamak ile ilgili kanıtlar yetersiz olmak ile birlikte VF vakalarının % 18-50 sinin sonlandırılmasında monofazik dalga formları ile 2 J/kg başlangıc dozu etkindir. Vaka raporları 9 J/kg’a kadar olan dozda yan etki gorulmeden başarılı defibrilasyon dokumente etmektedir. Daha fazla veriye ihtiyac vardır.
Çocuklarda AED’nin Kullanımı Şimdi İnfantları da İçeriyor 1-8 yaş arası çocuklara AED ile defibrilasyon için eğer uygunsa, kurtarıcı pediatrik doz azaltıcı sistemi kullanmalıdır. Eğer kurtarıcı kardiyak arrest bir çocuğa CPR yapıyor ve eğer pediatrik doz azaltıcı sistemi olan AED’ye sahip değilse; kurtarıcı standart AED kullanmalıdır. İnfantlar (<1 yaş) için manuel defibrilatorler tercih edilir.
Eğer manuel defibrilator yoksa, pediatrik doz azaltıcı sistemi olan AED tercih edilir. Eğer hiçbiri uyun değilse, doz azaltımı olmadan AED kullanılabilir. Çocuk ve infantlarda etkin defibrilasyon için en düşük enerji dozu bilinmemektedir.
Güvenli defibrilasyon için üst sınırda ayrıca bilinmemekte, fakat doz >4 J/kg (9 J/kg kadar yüksek) pediatrik arestlerin hayvan modellerinde ve çocuk arestlerde önemli bir yan etki görülmeden etkili olarak defibrile etmiştir.
Relatif olarak yüksek dozlar ile otomatik eksternal defibrilatorler, belirgin yan etkiler olmadan kardiyak arrest infantlarda başarı ile kullanılmaktadır.