ARDS Tanı Kriterleri

ARDS Tanı Kriterleri

- Bölüm: Dahili Aciller
3858
ARDS Tanı Kriterleri için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

ARDS tanı kriterleri

 1. Akut başlangıç .
 2. Akciğer filminde bilateral diffüz infiltrasyon
 3. PaO2/FiO2 oranının 200-300 mmHg arasında olması
 4. Pulmoner arter kama basıncının 18 mmHg nin altında olması

ALI (Acute lung injury) ARDS +PaO2/FiO2 >   300 mmHg

ARDS Evreleri

 1. Evre: eksudatif faz
 • 24-96 saat sürer
 • Hipokarbi 4 hiperventilasyon
 • Pulmoner kompliansta azalma
 • Respiratuvar alkoloz
 1. Evre: Proliferatif faz
 • 3- 10 gün sürer
 • Solunum sıkıntısı
 • Progresif hipoksemi
 • Kompliansta azalma

3.Evre: Pulmoner Yetmezlik

 • Belirgin solunum güçlüğü
 • Ac grafisinde diffüz infiltrasyon
 • Sekonder prevent-+
 • Erken reanimasyon  ile iyileşme

4.Evre Terminal hipoksi

 • Hiperkarbi
 • Kardiyak arrest

Akut solunum sıkıntısı sendromu tedavisinde mekanik ventilasyon hayat kurtarıcıdır. Akut solunum sıkıntısı sendromu hafif formları veya ALI noninvazif pozitif basınçlıventilasyondan yaralanabilirse de, ağır formlarda invaziv mekanik ventilasyon gerekir.
ARDS’de volüm ve baro-travmadan korumak için düşük tidal volümlü ventilasyon stratejisini uygulamak gerekir. Tavsiye edilen tidal volüm < 6 mL/kg’dır. Ventilatör tedavisinde inspirasyon ekspirasyon oranı 1/2 olarak ayarlanır. Ancak konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen ciddi ARDS vakalarında basınç kontrollü ventilasyon modunda,open lung modeliyle birlikte inspirasyon ekspirasyon oranını tersine çeviren inverse ratio (IR) uygulaması yapılabilir.
Pron pozisyonu
Yapılan çalışmalar, bilhassa erken safhada uygulanan pron pozisyonunun oksijenizasyonu düzelttiğini göstermektedir.
Kortikosteroid
Kortikosteroidlerle yapılan çalışmalarda ARDS’nin erkenfazında kullanılmasının minimal veya hiç bir yarar sağlamadığı yönünde, buna karşılık geç fazda (başlangıçtan 5-10 gün sonra)yani proliferatif fazda kullanılmasıyla sitokin aktivasyonunu inhibe eden, proinflamatuar sitokinlerin yapımını artırarak morbitideyi azalttığı gösterilmiştir