TIMI risk sınıflaması

TIMI risk sınıflaması

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3471
TIMI risk sınıflaması için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 

UAP VE NSTEMI için TIMI risk sınıflaması

(TIMI;The Thrombolysis In Myocardial Infarction)

1 Yaş>65 1
2 Yeni gelişen ST değişikliği 1
3 KAH için>3 risk faktörü 1
4 Bilinen ≥%50 koroner stenoz, postMI, PTCA VCABG 1
5 Son 24 saatte ≥ 2 anjinal atak 1
6 Son 7 gün içinde ASA alımı 1
7 CK-MB ve / veya Kardiyak Troponinler de yükselme 1

TIMI risk skoru 30 günlük ve 1 yıllık sonlanım nokta farklı gruplar için dağıtım oranları .