Diffüz Aksonal Yaralanma Nedir?

Diffüz Aksonal Yaralanma Nedir?

- Bölüm: Travma
3774
Diffüz Aksonal Yaralanma Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
İntraventrikuler Hemoroji

Diffüz Aksonal Yaralanma

Kafa travması sonrası bilinç kaybı olan hastalarda Beyin BT normal olması durumunda diffüz aksonal yaralanma akla gelmelidir. Diffüz Aksonal hasar şiddetli kafa yaralanmaları sonrası ölümcül seyreden beyin parankimi yaralanmasıdır. Difüz aksonal yaralanmada beyaz cevher ve beyin sapında aksonal liflerinde kopmalar olur.
Genellikle bazal ganglionlar, pons, korpus kallozum gibi beynin derin bölgelerinde görülür. En çok motorsiklet ve otomobil kazası esnasında oluşan akserelasyon, deseralasyon yaralanması sonrası görülür. Bebeklerde de sarsılmış bebek sendromu ile oluşur.
Diffüz aksonal hasarda erken dönemde bilgisayarli tomografi ve MR bulgulari normal olabilir. Diffüzyon MR da difüzyon kısıtlılığı görülür.
Spesifik CT kriterleri Wang tarafından 1998 yılında tanımlanmıstır:

  • Serebral hemisferlerde 2 cm’den kucuk tek yada multiple kuçuk intraparankimal hemorajiler
  • Intraventrikuler hemoraji
  • Korpus kollosum hemorajisi
  • 3. Ventrikule komsu 2cm’den küçük hemoraji alanları
  • Beyin sapı hemorajileri

 
 

Tedavi:
Beyin Ödemi bulgularına göre medikal tedavi verilir.