Adenozin

Adenozin

- Bölüm: İlaçlar
4441
Adenozin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Adenozin

Stabil, dar kompleks AV nod ve sinüs nod reentran taşikardilerde Class I olarak tanımlanmıştır.  Sinüs ve AVN aktivitesini baskılar.

Endikasyonlar

  • Anstabil reentran SVT’de kardiyoversiyon hazırlığı yapılırken (Class II)
  • Tanı konmamış stabil dar kompleksli SVT’de tanı ve tedavi amaçlı
  • Reentry yolu bilinen stabil geniş kompleksli taşikardiler
  • Pediatrik SVT’de destek tedavi sonrası ilk ve tek tercih.

Doz:adenozin-150x150 – 6 mg iv hızlı bolus (1-3 sn) – 1-2 dakika sonra 12 mg iv – 1-2 dakika sonra 2. kez 12 mg iv

  • Etkinliği kısa, 20-30 saniye sürer.
  • Flushing, dispne, göğüste basınç hissi yapabilir.
  • Prematür atım, geçici bradikardi, sinüs arrest, AVB yapabilir

Geçimlilik: % 5 deksroz,LR, v izotonik serum ile karıştırılabilir.
Gebelik kategorisi C.
Kontrendikasyonlar; 2-3 derece AV blok, aşırı duyarlılık, hasta sinus sendromu, şiddetli hipotansiyon, stabil olmayan anjina pektoris, dekompanse kalp yetmezliği, artmış kafa içi basıncı, hipovolemi, dipiridamol ile kullanım.