Beyin Ölümü Nedir?

Beyin Ölümü Nedir?

- Bölüm: Nörolojik Aciller
2766
Beyin Ölümü Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Beyin Ölümü;

Klinik bir tanıdır ve beyin fonksiyonlarının tam ve geriye dönüşümsüz kaybıdır.
Temel Bulgular

  • Komanın primer hipotermiye, hipovolemiye, intoksikasyonlara ve endokrin nedenlere bağlı olmaması
  • Bilincin tam kaybı,
  • Spontan hareket olmaması. Bu durumlar tanıyı ekarte ettirmez ( DTR alınması, yüzeyel refleks varlığı, babinsky, solunum benzeri hareket, spontan ekstremite hareketleri)
  • Ağrılı uyaranlara yanıtsızlık
  • Spontan solunum olmaması
  • Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması ( pupiller dilate, kornea refleksi yok, vestibulo-okuler refleks yok, okulo-sefalik refleks yok, farengeal ve trakeal refleks yok)

Apne testi: Hasta %100 O2 ile 10-30 dk solutulur. pO2> 200 mmHg olunca mekanik destekten ayrılır. 8-10 dakika trakea içine O2 verilir. Spontan solunum yok ise, pCO2>60 mmHg olmasına rağmen solunum hareketi yok ise apne testi pozitiftir.
Yukarıda açıklanan kliniğin nedeni belli ise hastanın mevcut bulgularının en az 12 saat, nedeni belli değil ise 24 saat sürmesi gerekir.
Destekleyici testler: Beyin anjiyografisi, transkraniyel doppler, beyin sapı evoked potansiyel ölçümleri, radyonükleid tarama ile beyin kan akımı ölçümleri ve EEG
Beyin ölümü olan organ donörlerinde sık görülen problemler: Hipotansiyon (Diyabetes insipidus’a bağlı), hipertansiyon ( İntrakraniyel basınç artışı), multipl transfüzyon gereksimi, elektrolit imbalansı, koagülopati, disritmi, asidoz, hipotermi, hipo/hiperglisemi.
100’ler kuralı: Sistolik KB>100 mmHg, idrar çıkışı> 100 ml/saat, Htc>%30, pO2> 100 mmHg olmalı (Donör)
Hekim Kurulu: Kardiyoloji, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Anesteziyoloji.