Hastane Dışında Kardiyak Arest

Hastane Dışında Kardiyak Arest

- Bölüm: Resusitasyon
2345
Hastane Dışında Kardiyak Arest için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Hastane Dışında Kardiyak Arest Yetişkinde Resüsitatif Çabaların Sonlandırılması

Hastane dışında kardiyak arrest bulunan ve sadece Temel Yaşam Desteği (TYD) alan yetişkinler de, TYD desteğinin ambulans gelmeden önce michael jackson -arrestsonlandırılmasını değerlendirmek için “TYD sonlandırılması için resusitasyon kuralı” saptanmıştır; Bu kriterler aşağıdakilerin tümü karşılamalıdır.

  1. KPR uygulayıcıları veya ilk yardım edenler tarafından tanık olunmamış arrest.
  2. Tam tur CPR yapılıp AED analizlerinden sonra ROSC sağlanamamış ise
  3. AED şoku verilmemişse

İleri Yaşam Desteği (İYD)personelinin hastane dışında kardiyak arrest erişkin için bakım sağlamak üzere bulunduğu durumlarda resusitatif çabaların ambulans gelmeden önce sonlandırılmasını değerlendirmek üzere “İYD sonlandırılması için resusitasyon kuralı” saptanmıştır; eğer aşağıdaki kriterlerin tümü karşılanıyor ise:

  1. Tanık olunmamış arrest (hiç kimse tarafından)
  2. Tanık tarafından CPR sağlanmaması
  3. Sahada tam ALS bakımı yapıldıktan sonra ROSC yoksa
  4. Şok verilmemesi

Bu kuralların uygulanması, bu kriterler karşılandığı takdirde, online olarak tıbbi kontrol merkezi ile iletişime geçilmesini içerir. Acil tıbbi servis sağlayıcıları, aile ile resusitasyonun sonuçları hakkında duyarlı bir iletişim sağlayabilmeleri için eğitilmelidir. Bu kurallara destek, hastane acil servisleri, online medikal direktorler ve polis gibi işbirlikçi unsurlardan istenmelidir. TYD ve İYD sonlandırılması için resusitasyon kuralları, Birleşik Devletler, Kanada ve Avrupa’da birçok 112 yönergesi düzeyinde onaylandı. Bu kurallarının uygulanması, gereksiz hastane taşınma hızını %40 ile %60 arası azaltabilir ve böylece eşlik eden sağlayıcıyı ve halkı riske sokan yol tehlikeleri, kazara acil yardım personelinin potansiyel tıbbi tehlikelere maruz kalması ve acil servislerin daha yüksek maliyet bildirimi azalır. Not: Hastane dışı pediatrik (yeni doğan, infant, veya cocuk) kardiyak arest için benzer kriterler belirlenmemiştir, çünkü bu popülasyonda hastane dışı kardiyak arest için resusitasyon sonucu prodüktörlerinin hiç biri şimdiye kadar onaylanmamıştır. Kaynkak: 2010 Avrupa Resüsitasyon Klavuzu