Talus Kırığı ve Subtalar ÇıkıkIar

Talus Kırığı ve Subtalar ÇıkıkIar

- Bölüm: Ortopedik Aciller
3392
Talus Kırığı ve Subtalar ÇıkıkIar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
talus kırığı

Talus Kırığı

Talus kalkaneustan sonra ayağın ikinci büyük kemiği ve en sık yaralanan ikinci kemiğidir. Talus ayakta kas yapışmayan tek kemiktir, malleol ve ligamentlerle yerinde tutulur.Talus kırıkları genellikle aşırı dorsifleksion ya da önemli yükseklikten düşme gibi önemli mekaniz­malar gerektirir. Küçük kırıklar ayaktan, posterior atel, üzerine basmama, analjezi ve ortopediye yönlendirme ile tedavi edilebilir.
 
Talus boyun ve başını içe­ren büyük kırıklar acil ortopedi konsültasyonu gerektirir. Bu tarz yaralanmalarda avasküler nekroz yüksek oranı yüksektir. Kırıklar plantar fleksiyon, dorsifleksiyon veya inversiyon güçleri sonucu olabilir. Talus kırıkları genellikle yüksek enerjili travmalarla oluşur ve beraberinde ayak, diz ve vertebra yaralanmarı sıktır.
Klinik Bulgular
Ağrı ve şişlik sıktır. Inversiyon ve eversiyon genellikle hafif ağrılıdır.
Grafi:  Kubbe kırığı duru­munda belirgin bir kırık hattı görülebilir, fakat yaygın olarak bir osteokondral yaralanmanın düz radyografide görülmesi zordur. Os trigonum (talus posterior yüzündeki aksesuar kemik) kırıklarının da düz radyog­rafiler ile görüntülenmesi zordur.
Düz grafiler belirsiz kırıkları kaçırabilir ve BT ve MRI gerekebilir.
Tedavi
Küçük kırıklar konservatif olarak tedavi edilir. Major kırıklara açık redüksiyon veya uzun süreli nonweight-bearing immobilizasyom gerektirir.

Subtalar Çıkıklar

Tibiotalar eklem bozulmamışsa talus çıkıkları ya peritalar ya da sub-
talar olarak adlandırılır. Çıkıklar nadirdir fakat ortopedik acillerdir. Bu
çıkık genellikle rotasyonel inversiyon zorlanması nedenlidir, talokalka-
neal ve talonaviküler eklemler hasarlanır. Ayağın nörovasküler yara­
lanmasını önlemek için acil redüksiyon ve ortopedi konsültasyonu gereklidir.
Tedavi
Yeterli sedasyon altında genellikle kapalı redüksiyon şeklinde, kırık hızla redükte edilmelidir. Ayağa longitudinal traksiyon uygulanmalı ve sonra deformiteyi düzeltmek için uygun yönde güç uygulanarak redüksiyon gerçekleştirilir.