Bilimsel Çalışma Destekleme Puan Çizelgesi

Bilimsel Çalışma Destekleme Puan Çizelgesi

- Bölüm: Magazin Tıp
2523
2
@AYDIN SARIHAN

Bilimsel Çalışma Destekleme Puan Çizelgesi:

Sıra

Yayın adı

Puan

1.

SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış her bir yurtdışı araştırma makalesinde:
 1. İsim 2500 puan
 2. İsim  puan
 3. İsim ve sonraki 1500 puan
 2. SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış yurtdışı derleme vaka takdimi, editöre mektup için her bir yayın için

isim sıralamasına bakılmaksızın:                1000 puan

 3. SCI ve SCI Expanded harici yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde:
 1. İsim 1500 puan
 2. İsim 1000 puan
 3. İsim ve sonraki 750 puan

4.

SCI ve SCI Expanded harici yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış derleme, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın:                500 puan

5.

Yurtiçi dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde:
 1. İsim 500 puan
 2.  İsim 400 puan
 3. İsim ve sonraki 300 puan

6.

Yurtiçi dergilerde yayınlanmış derleme, vaka takdimi, editöre mektup için

herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın:                250 puan

7.

Yurtiçi Proceeding Book’ta basılmış tam metin makalede:
 1. İsim 500 puan
 2. İsim 400 puan
 3. İsim ve sonraki 300 puan

8.

Yurtdışı sözlü bildirilerde:
 1. İsim 750 puan
 2. İsim 600 puan
 3. İsim ve sonraki 300 puan

9.

Yurtdışı posterlerde:
 1.  İsim 500 puan
 2. İsim               400 puan
 3. İsim ve sonraki300 puan

10.

Yurtiçi sözlü bildirilerde:
 1. İsim        250 puan
 2. İsim        200 puan
 3.  İsim ve sonraki150 puan

11.

Yurtiçi posterlerde:
 1.  İsim               200 puan
 2.  İsim               150 puan
 3.  İsim ve sonraki100 puan

12.

SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış makalelerde atıf almış her bir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına 1000 puan,SCI ve SCI Expanded dışındaki makalelerde atıf almış her bir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına 250 puan.

Toplam atıf puanı 5000 puanı geçemez.

* İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamı 10.000 puanı geçemez

 
 
Başhekimliğe Gönderilecek Belgeler

1.2.3. 4.5. ve 6. maddeleri için, yayınların 1.sayfasının ve elektronik bilgi sistemleri çıktısının (PUBMED, Google Akademik vb.gibi)Çizelgesinde yer alan 7.8.9.10. ve 11. Maddelerinde yer alan yayınların  sözlü bildiri ve posterlerin basılı olduğu kitapçıkların  kapak ve özetin olduğu sayfanın mutlak beyan edilmesiAtıf alan yayınlar için atıf almış yayının 1.sayfası,  atıf yapan yayının 1.sayfası ve referans(atıf)sayfası veya atıf alan ve atıf yapan yayının gösterebildiği atıf indekslerinin elektronik bilgi sistemleri çıktısının (SCI, Google Akademik vb. gibi)

2 Comments

 1. Savaş Arslan

  asistanken yaptıklarımız geçerlimi acaba

  1. Aydın SARIHAN

   Üçüncü basamak sağlık tesislerinde net performans puanının hesaplanması;
   Madde 2) Asistanlar: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai
   içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,75)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif
   çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan
   gün katsayısı).

Yorumlara kapalı