EKG Sentez-2

EKG Sentez-2

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2515
EKG Sentez-2 için yorumlar kapalı
U-wave
Resim-1
anterior ST depression on land
Resim-2

Resimlerin aynı EKG’de birleştirilmesi durumunda hangi tanı filizlenir

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

down

Tanı: U dalgası + yaygın ST segment depresyonu: Hipokalemi

  • Kilo kaybı, oral alım bozukluğu, ishal, kusma, hiperaldosteronizm, renal tübüler asidoz, hiperglisemi ve potasyuma düşman diüretikler. Kliniklerin aynı sepette taşınması durumunda tanı güneş ışığına çıkar, gözler kamaşır: Hipokalemi.
  • Hipokalemide güçsüzlük, ileus, idrar çıkaramama, diyaframda halsizlik olur, solunum arresti köşede bekler.
  • EKG etkilenir, kanıtlar kuru şeride yansır. Yaygın ST segment depresyonu, T-U dalgaları birleşir, çocuk parkındaki tahterevallilere benzer. Bir de digoksin kullanıyorsan kalbinin hıçkırması kolaylaşır (ventriküler taşikardi, fibrilasyon, torsades de pointes).
  • Bir potasyum neler ifade etmez ki dostlarım.

 
Yavaşlık
Marti G, Schwarz C, Leichtle AB, ve senden, benden, bizden. Etiology and symptoms of severe hypokalemia in emergency department patients. Eur J Emerg Med 2014;21:46-51.
 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

cagdas clocks