Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal Nevralji Nedir?

- Bölüm: Nörolojik Aciller
2178
Trigeminal Nevralji Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
diş ağrısı

Trigeminal Nevralji / Tic Douloureux

Trigeminal nevraljide, şimşek çakması benzeri dayanılmaz bir ağrı karakteristik olarak ortaya çıkar ve saniyele içinde kendiliğinden kaybolur. Uykuda nadiren başlar.çene
Duyusal uyaranlar (örn., dokunma, soğuk, rüzgar, konuşma, çiğneme) ya da yanak, burun ya da ağızdaki tetikleyici bölgeler ağrı atağını uyarır.
Ağrı temel olarak trigeminal sinirin ikinci ya da üçüncü dalının uyardığı alanlarda ortaya çıkar (yüzün maksiller ve mandibüler alanları).
Fizik bakı trigeminal sinir fonksiyonlarında posterior fossa lezyonlarını düşündüren anormallik (yüzün duyusu, çiğneme kasları, korneal refleks gibi) olmadığını göstermelidir. Trigeminal sinirin ilk dalının tutulumu (alın) ya da çift taraflı hastalık vakaların %5’inden daha azında görülür.
 
Tedavi:
Karbamazepin : Pek çok hastada semptomların düzelmesi görüldüğünden bu tedavi tanısal test olarak kullanılmıştır. Günde 2 kez 100 mg oral tedaviyle başlanır ve hastanın ağrısı geçene kadar ya da yan etkiler ortaya çıkana kadar gün aşırı 100 mg artırarak devam edilir. Karmazepin tedavisi başarısız olursa başka anılar düşünülmelidir.
Fenitoin: 250 mg intravenöz  verilmesi 5-10 dakika sonra akut atağı sonlandırabilir.
Baklofen  ayrıca faydalıdır ve karbamazepin ya da fenitoinle birlikte kullanıldığında sinerjistik etki gösterir. Günde 3 kez 5 mg oral yolla başlanır ve hasta ağrısız olana ya da yan etkiler gelişene kadar gün aşırı 5 mg arttırılır. Baklofenin aniden kesilmesi nöbet ya da halüsinasyonlara neden olur ve doz kademeli olarak azaltılmalıdır.
Lamotrigin (Lamictal) tedavisinin de trigeminal nevraljide  yararlı olduğu gösterilmiştir. 25 mg günlük başlangıç dozu sonrası idame dozuna ulaşana kadar haftada 25 mg’lık artışlar yapılır.