Parasternal Kısa Aks Nedir?

Parasternal Kısa Aks Nedir?

- Bölüm: Kardiyak Aciller, Ultrason
2473
Parasternal Kısa Aks Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Parasternal Kısa Aks Nasıl Görüntülenir?

Prop konumu:  Parasternal kısa Aks görünümü elde etmek için, uzun eksen düzlemindeki prob saat yönünde çevirilerek saat 02:00 (hastanın sol omuz doğru) elde edilir. Sol parasternal pozisyonunda kısa eksen olarak sol ventrikülün birkaç farklı görünümü elde edilir. Ventriküle aşağı yukarı taramalar ile apikal ve bazal görüntüleri elde edilir.

Aşağıda prop taramalarından elde edilen seviyeler görülmektedir.
Parasternal Kısa Aks Kesitleri Parasternal Kısa Aks Kesitleri

En bazal düzlemde; sırasıyla  aort kapak, pulmoner kapak, ve triküspid kapak görüntülenmektedir. Diğer standart görünümler Mitral kapak düzeyinde, orta ventrikül seviyesi ve apeksi içerir.

 

parasternal-kisa-aks-seviyeleri
RVOT – sağ ventrikül çıkış yolu, PV – pulmoner kapak, TV – triküspid kapak, PA – pulmoner arter, RA – sağ atrium, LA – sol atrium, AV – aort kapak, AML – anterior mitral kapak, PML – posterior mitral kapak, ALPM – anterolateral papiller kas, PMPM – posteromedial papiller kas, RV – sağ ventrikül, LV – sol ventrikül.

 

Kısa Eksen: Aort, Triküspit ve Pulmonik Valv

Seviyesi

TV – triküspid kapak, RA – sağ atrium, LA – sol atrium, AV – aort kapak, PV – pulmoner kapak[/caption]

 

 

Aort kapağının üç yapraklı olup olmadığını değerlendirmek için aort kapak üzerinde yakınlaştırmak oldukça yararlıdır.

KISA_AKS-aort kapak

RCC – sağ koroner yaprak, LCC – sol koroner yaprak, KKK – olmayan yaprak.

 

 

Kısa Eksen: Pulmoner Arter Seviyesi

KISA_AKS-pulmoner kapak PA – pulmoner arter, PV – pulmoner kapak

 

 

Kısa Eksen: Mitral Kapak Seviye

KISA_AKS-mitral kapak   

Bu görünümde ventrikül düzgün yapıldığında yuvarlak ve oval değil olmalıdır. Bu görünümü ve sonraki iki olarak, LV duvarın 17 farklı kesimleri tek tek değerlendirilebilir. 

 

Kısa Eksen: Orta Ventrikül Seviyesi

KISA_AKS-orta ventrikul seviye  

Orta ventrikül seviyesi kitleler veya trombüs için karıştırılmamalıdır iki papiller kas, varlığı ile tanımlanır. ALPM – anterolateral papiller kas. PMPM – posteromedial papiller kas.

 

Kısa Eksen: Sol Ventriküler Apex Seviyesi

Apikal segmenti görmenizi sağlar