Parenteral Demir

Parenteral Demir

- Bölüm: Dahili Aciller
2110
Parenteral Demir için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 

Parenteral Demir Preparatları İle Başınız Dertte mi?

Acil Serviste Parenteral Demir Preparatları Uygulama İçin Mevzuat Nedir?

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda; parenteral Demir Preparatları ile ilgili SGK tarafından yayımlanan yönetmelik aşağıdadır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 5 Kasım 2011 CUMARTESİ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111105-22.htm demir aynı yazıda ilgil,i maddesi ise şöyledir: MADDE 27- SUT’un “Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 6.2 numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler 6.2.41 ve 6.2.42 numaralı maddeler olarak ilave edilmiştir. “6.2.41. Parenteral Demir Preparatları Kullanım İlkeleri: (1) Parenteral demir preparatları aşağıda yer alan durumlarda bu durumların belirtildiği uzman hekim raporunadayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

  1. İntestinal malabsorbsiyon sendromları
  2. Kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları
  3. Aktif GIS kanaması olan hastalar
  4. Hemodiyaliz hastaları
  5. Total ve subtotal gastrektomili hastalar
  6. Atrofik gastritli hastalar
  7. Oral demir alımını tolere edemeyen hamileler

Acil serviste Demir Preparatları ile ilgili sorun yaşıyorsanız öncelikli olarak Tedavi Hizmetleri Başkanlığından bu konu ile ilgili resmi görüş isteye bilirsiniz . Aşağıda yapmış olduğum başvuru sonucu gelen yazının örneği yer almaktadır.

Parenteral-Demir-Preparati-mevzuat

ilgili yazının ayrıntıları için lütfen aşağıdaki bağlantıyı açın parenteral_demir_prepatlari