Dopamin Nasıl Kullanılır?

Dopamin Nasıl Kullanılır?

- Bölüm: İlaçlar
8305
Dopamin Nasıl Kullanılır? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
ilaç

Dopamin

Farmasötik Şekiller Dopamin ampul, 200 mg/5 mL dopamin hidroklorür
Kullanıldığı Durumlar

 • Hipotansiyon tedavisi
 • Septik şok, hipovolemik şok, kardiyojenik şok tedavisi

Kullanılmaması Gereken Durumlar

 • Ergot zehirlenmesi
 • Halotan gibi halojenli anesteziklerle birlikte
 • Böbrek üstü bezi tümörü (Feokromositoma)
 • Hipertiroidizm (Tirotoksikoz)
 • Dar açılı glokom
 • Prostat hipertrofisi
 • Taşikardi ve ventrikül fibrilasyonu
 • Trombozlu tıkayıcı periferik arter hastalığı

Yan Etkiler:

Kardiyovasküler: Göğüs ağrısı, hipertansiyon, çarpıntı, taşikardi, ventrikül aritmisi, beyin kanaması Dermatolojik: Enjeksiyon yerinde damar dışına kaçmaya bağlı nekroz Gastrintestinal: Bulantı, kusma Nörolojik: Baş ağrısı Psikiyatrik: Anksiyete Nefrolojik: Oligüri Solunum: Akciğer ödemine bağlı dispne Gebelikte Kullanımı Gebede yaşamı tehdit eden zehirlenmede kullanılabilir. Gebeliğin son trimestrinde doğumu başlatabilir.

İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri:

 • Sodyum bikarbonat gibi alkali çözeltiler dopamini inaktive eder.
 • Monoaminooksidaz inhibitörleri, diüretikler, trisiklik antidepresanlar kan basıncını artırıcı etkiyi güçlendirir.
 • Halojenli anestezikler (halotan) ve kloral hidrat kalpte ritim bozukluğu riskini artırır.
 • Fenitoin hipotansiyon riskini artırır.
 • Alfa ve beta blokörler dopaminin adreneıjik etkilerini azaltır.

Doz ve Veriliş Yolu

 • İnfüzyon yapılan venin bulunduğu ekstremite solukluk, soğukluk ve endurasyon yönünden izlenmelidir. Damar dışına kaçma durumunda o bölgeye nitrat ve terbütalin uygulanır.
 • İnotropik etki için: İ.V. 1 mcg/kg/dakika infüzyon hızıyla başlanır, 5-10 mikrogram/kg/dakika’ya çıkarılabilir.
 • Kan basıncını yükseltici etki için: Ven içine 10-20 mcg/kg/dakika hızla başlanıp infüzyon hızı yetişkinde 50 mcg/kg/dakika, çocukta 30 mcg/kg/dakika kadar artırılabilir. Bu dozların üzerinde periferik vazokonstrüksiyon ve gangren gözlenir. Dopamin infüzyonu doz yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.