Acil Serviste En sık Kullanılan İnfüzyon Tedavileri

Acil Serviste En sık Kullanılan İnfüzyon Tedavileri

- Bölüm: İlaçlar
6720
1
@AYDIN SARIHAN

 Acil Servis İnfüzyon Tedavileri

serum sf

Perlinganit İnfüzyonu

10 mg/10 ml ampul

 • 100 cc izotonik içine 1 ampul perlinganit ilave edilir.
 • 6cc/saat = 10mcg/dakika dozuna denk gelir. 5-10 dakikada bir doz 3-6 cc arttırılır.
 • Normal doz sınırları 10-200 mcg/dk şeklindedir, tansiyon ve yetmezlik durumuna göre idame tedavi planlanır
 • Cam kaplı parenteral çözeltiler kullanılmalıdır !!

 

Morfin

 • Morfin hidroklorür 10 – 20 mg / 1 ml, ampuller vardır.
 • Veriliş Yolu ve Dozu:. SC veya IM uygulanabilir.
 • Morfin 10mg/1 ml (1 ml morfin 9 ml SF ile tamamlanarak uygulanır) şeklinde hazırlanıp ilk önce 4 cc ağrı geçmezse 10 dk aralıklarla 3 ml yapılır. Tansiyon >90 /60 olmalıdır.
 • Etkisi 15-30 dk da başlar.

Nitroprussid ( nitroprussid)

 • 60 mg/5 ml içeren ampul
 • Hazırlanışı : Perfüzör de kullanıldığı durumda 60 mg sodyum nitroprussid 3 mL sodyum sitrat içinde çözüldükten sonra 50 mL’lik perfüzör enjektörüne çekilir, % 5’lik dekstroz ile sırasıyla 50 mL’ye tamamlanır, 1 mL/saat infüzyonla başlanır. 10mcg/dk başlanır  maksimum doz 30mcg/dk
 • Yetişkin ve çocukta ortalama infüzyon hızı 0,5-10 mikrogram/kg/ dakikadır.
 • Aluminyum folyo ile sarılarak ışıktan korunmalıdır.

Furosemid

 • 40 -80 mg iv bolus 5-40mg/saat infüzyon

 

Sreptokinaz İnfüzyonu

STREPTASE ®

 • 250,000 U
 • 750,000 U
 • 1,500,000 U  enjeksiyonluk  flakon

rtPA İnfüzyonu

Actilyse ®

 • 50 mg’lık iki flakon ve 50 mL lik iki adet çözücü ve infüzyon seti

 
 

Miyokart Enfarktüsünde  rTPA İnfüzyonu

 • 15 mg IV bolus
 • 0.75 mg/kg (max 50 mg) 30 dk IV infüzyon
 • 0.50 mg/kg (max 35 mg) 60 dk IV infüzyon
 • (Pratik olarak; 100 mg r-tpa 100 mL hepsi sulandırılır.15 cc bolus ve ardından 100 cc/h  30 dk da gidecek, 35 cc/h 60 dk da gidecek şekilde infüzyon yapılır.)

 

Pulmoner Emboli  rTPA İnfüzyonu

 • 100 mg 90 dk üzerinde infüzyon

 

Dopamin :

DOPMİN® (200mg/10mL amp)
Dozu: 5-20 µg/kg/dk
Pratikte: 200 cc SF (D5W) + 1 amp Dopamin :   42 cc/h : 10 µg/kg/dk                                                                                                              21 cc/h : 5 µg/kg/dk
Yada hastanın ağırlığı (kg) 6 ile çarpılır. Sonuç kadar dopamin (mg) 100 cc sf  (D5W) içine mg konulur. 1cc/h  = 1 µg/kg/dk olur. 70 kg için 42 cc/h

Dobutamin:

 • DOBUTREX ® (250mg/10mL amp)

Dozu:

 • Pratikte: 250 cc SF (D5W) + 1 amp Dobutamin :            42 cc/h : 10 µg/kg/dk      21 cc/h :5 µg/kg/dk
 • Yada hastanın ağırlığı (kg) 6 ile çarpılır. Sonuç kadar dopamin (mg) 100 cc sf  (D5W) içine mg konulur. 1cc/h  = 1 µg/kg/dk olur. 70 kg için 42 cc/h
 • skb>70 mmhg: 2-10mcg/kg/dk  başlanır. 20mcg/kg/dk  kardiyak iskemi riski başlar.  Kardiyojenik şok ve hipotansiyon durumlarında kullanılması kontraendikedir.

Kapalı spinal travmada steroid order

 •  Prednol® amp 20, 40, 250 mg metilprednizolon, bir flakonluk ve bir çözeltilik ambalajlarda
 •  Yükleme: 30 mg/kg IV 15 dk 8 saat altındaki tüm olgulara verilir.
 • 70 kg hasta için 2100mg = 8.5 ampul 250mg’lık prednol amp 250 cc sf içine 30 dk’da
 • İdame: 45 dk sonra  IV 23 saat süreyle 5.4 mg/kg/saat infüzyon (ilk 3 saatte geldiyse)
 • 70 kg hasta için 8700mg = 500 cc SF + 35 amp(250 mg) 22 cc/h
 • 45 dk sonra  IV 47 saat süreyle 5.4 mg/kg/saat infüzyon (ilk 3-8 saatte geldiyse)
 • 70 kg hasta için 17500mg = 500 cc SF + 70 amp(250 mg) 11 cc/h

 

Ventriküler Taşikardili hastaya lidokain order (bolus + idame)

ARİTMAL ®  amp %2’lik 5 mL   100 mg lidokain %10’luk 5 mL  500 mg lidokain içerir
Veriliş Dozu :

 • Başlangıç dozu %2’lik ampulden 1mg/kg olarak puşe şeklinde başlanır. Takibinde gerekirse her 5-10 dakikada 0.5-0.75 mg/kg , maksimum doz 3mg/kg ‘a ulaşılana kadar verilmelidir.
 • Bu yükleme dozunu dakikada 2-4 mg infüzyon takip edilmelidir. İdame doza 100 cc’lik % 5 Dx veya S.F sollüsyonuna 4 adet %10’luk ( 2000 mg lidokain) aritmal konulur ve bu şekilde 1 cc’de 20 mg lidokain bulunur.
 • 60 kg olan hastaya düşük dozdan lidokain infüzyonu başlanırsa verilmesi gereken doz 120 mg  lidokain  6 cc/saat olur.

 

Propafenon ( Rytmonorm®)

70 mg/20 ml propafenon içeren flakonlar mevcuttur.

 • Tek doz i.v. yolla 1mg/kg’dır. Yaklaşık 70kg vücut ağırlığı için gerekli doz 1 ampuldür. IV enjeksiyon yavaş olarak 3-5 dakika içinde yapılmalıdır.
 • Kısa süreli infüzyon halinde RYTMONORM % 5 dextroz 0,5-1 mg/dakika olarak doze edilir. Uzun süreli infüzyon için ortalama günlük doz 560 mg (=160 ml) yeterlidir. Düşük dozdan başlanmak istenirse 100 cc %5 Dx içine 8 amp propafenon à 23 mg à 5 cc / saat olur.
 • Temparatür ve konsantrasyona bağlı olarak çökeltiler oluşabileceğinden infüzyon serum fizyolojik ile hazırlanmaz !!!!

Levosimendan 

Levosimendan troponin C’ye bağlanarak (Ca’a bağlı mekanizma ile ) myofibrilleri Ca’a karşı daha duyarlı hale getirir, yani hücre içinde daha düşük Ca konsantrasyonu ile daha güçlü kasılma meydana gelir.
İV nitrogliserin ve furosemid tedavsine rağmen rahatlamayan, şiddetli hipotansiyon olmayan sistolik disfonksiyona ikincil semptomatik düşük kardiak output kalp yetmezliği hastalarında verilebilir.
 
Veriliş yolu ve dozu : 12,5 mg/5 ml flakonları mevcuttur. 1 flakon ( 12,5 mg levosimendan)  %5 dextroz içine konulur.  bolus 12-24 mg/kg over 10 dk yapılıp hastanın kreatinin, tansiyon ve yetmezlik durumuna göre idamede  0,1 mg/kg/dk max 0,2 mg/kg/dk’e kadar kullanılabilir.
 
Benzodiazepinler ile nöbeti sonlandırılamayan status epileptikus’lu hasta Orderi
Hipoglisemi: dekstroz  25-50 gr IV % 10 D5W 250- 500 cc bolus

Lorazepam

0.1 mg/kg  total doza kadar 2 mg/kg IV

Diazepam

(diazem® 10mg/2ml amp) için her 5 dk da 5mg  20 mg’a kadar

Fenitoin infüzyonu:

Fenitoin (EPANUTİN ® 250 mg/5mL)

 • 15-18mg/kg yükleme dozu yapılır, yükleme dozundan 6 saat sonra oral 100mg doz geçilir.
 • ilaç infüzyonu 40 dk yapılır.
 • 70 kg hasta için epanutin 5 amp + 500 cc SF içine 45 dk üzerinde gidecek
 • Nbt devam ederse : 5-10 mg ek  IV doz
 • 2-24 saat içinde oral tedaviye geçilmelidir.

Fosfenitoin:15-20 mg/kg  IV puşe 100-150 mg/dk infüzyon  Nöbet devam ederse : 5-10 mg/kg ek
 

Fenobarbital

Yükleme dozu : 20 mg/kg  IV.    50-75   mg/dk   IV infüzyon
Nöbet devam ederse : 5-10 mg/kg lık ek doz ( diazem’le birlikte kullanımı solunum depresyonu ve hipotansiyon)

Genel anestezi

 • Midazolam:0.2 mg/kg  yavaş IV sonra 0.75-1 mcgr/kg/dk IV infüzyon
 • Propofol  :  1-2 mg/kg IV   sonra  1-1.5   mg/kg/h IV  infüzyon
 • Fenobarbital   10-15  mg/kg   IV  1 saatte  sonra 0.5-1 mg/kg/saat

Hemoptizi: Aprotinin veya Transamin infüzyonu

 • Apoptotilin
  • Trasylol ® flk  500bin İ.Ü +1000 sf  24 saat infüzyon
 •  Transamin
  •  Transamine ®  %10 iv infüzyon 1000sf +6 amp transamine 24 saat infüzyon .

Beta Bloker İlaçlar

 •  Metoprolol:  5 mg IV yavaş, 5 dakika arayla 5 mg IV 3 defa
 • Propranolol: 0.1 mg/kg yavaş, Total doz 3 eşit dozda 2-3 dakika aralıklarla verilir
 • Esmolol: 0.5-1 mg/kg verilir, 0.05 mg/kg/dk infüzyon

1 Comment

 1. mehmetaliaslaner

  Elinize sağlık güzel bir yazı fakat fapalı spinal travmada birçok hekim hala steroid verse de, bu tedavi artık güncel değildir. Hatta kontrendike olarak kabul edilmektedir. Saygılarımla.

Yorumlara kapalı