Wells skorlaması

- Bölüm: Dahili Aciller
6159
Wells skorlaması için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Pulmoner Emboli Tanısı için Wells skorlaması

Wells(Canadian) skorlaması                   Puan

  •  DVT şüphesi…………………………………………….…….3
  •  PE’den daha az olasılıklı başka tanı seçeneği…3
  •  Nabız >100 /dakika………………………………………..1.5
  •  DVT /PE öyküsü…………………………………………..…1.5
  •  İmmobilizasyon (< 4 hafta)……………………….…..1.5
  •  Aktif malignite…………………………………………….…1
  •  Hemoptizi………………………………………………..…….1

Pulmoner Emboli Olasılığı:

6 puan: yüksek risk
2–6 puan: orta risk
<2 puan : düşük risk

  • veya

≤4 puan: PE klinik olasılığı zayıf

4 puan: PE klinik olasılığı kuvvetli