Nöromusküler blokerler

Nöromusküler blokerler

- Bölüm: Resusitasyon
2510
Nöromusküler blokerler için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Depolarizan ajanlar

Succinylcholine Lysthenon® 20mg/ml -1.5 mg/kg IV puşe, çok kısa etkili, paralitik
*30-45’’ de etki başlar  3-10’ sürer
*RSI’da gold standart!
Klinik kullanımda olan tek depolarizan nöromuskuler bloker
Süksinilkolin Kontrendikasyonları

  • Hiperkalemi ? (yanık, multitravma, KBY, myopatiler, rabdomyolizli hastalarda kontrendike)
  • Kas hastalıkları
  • Major crush yaralanmalar
  • Malign hipertermi veya psödokolinesteraz eksikliğine ait aile öyküsü
  • Bradiaritmiler (bradikardi, junctional ritm,sinus arresti)
  • İCP ve İOP artar (ilaç enjeksiyonu sonrası 2-4’ da sonlanır)

Non-depolarizan ajanlar

Vecuronium Norcuron®10 mg flk
Vecuronium (priming, prekürarizan)
-0.01 mg/kg IV puşe, 4-6 dak. Fasikülasyona karşı, yan etkisi yok
Vecuronium (paralitik, kürarizan)
-0.1 mg/kg IV puşe, paralizi idamesi
Pancuronium Pavulon® 4 mg amp 0.05 mg/kg IVP
Atracurium Tracrium® 25-50 mg amp 0.5 mg/kg/hr
Rocuronium 1-1.2 mg/kg esmeron
 

Statin pills