Prasugrel

Prasugrel

- Bölüm: İlaçlar
1179
Prasugrel için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Prasugrel (Effient®)
Effient (prasugrel) antikoagulan bir ilaçtır. Kan trombositlerinin birbirine yapışmasını önlemeye yardımcı olur.
Prasugrel yeni bir kalp krizi veya inme sonrası bir prosedürü geçiren akut koroner sendrom olan kişilerde kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılabilir ve kalp veya kan damarlarının belirli bozuklukları olan kişilerde edilir. Prasugrel, klopidogrele göre daha hızlı etki ve daha kararlı trombosit inhibisyonun yapar
TRITON-TIMI 38 çalışmasında KAG yapıldıktan sonra Klopidogrel ve prasugrel karşılaştırılması:

  • Bileşik son nokta (kardiyovasküler ölüm, ölümcül olmayan MI veya inme) prasugrel kolunda daha az bulunmuş
  • Majör kanama (baypas ile ilişkili olmayan) daha fazla olmuştur.

Prasugrel (60 mgr yükleme ve 10 mgr/gün idame dozu)
Daha önce klopidogrel kullanmayan NST-AKS Olgularında, Majör kanama riski olmayanlarda (Öneri Düzeyi Sınıf I, Kanıt Düzeyi: B).

  • Diyabetik AKS olgularında klopidogrele göre prasugrel belirgin kanama bulgusu olmuyanlarda özellikle tercih edilir..
  • Prasugrel, SVO ve TIA hikayesi olanlarda kontrendikedir. 75 yaşından büyüklere genelde önerilmez.
  • Prasugrel koroner anatomisi bilinen ve PCI  için kontrendikasyonu olmayanlara verilir. (Öneri Düzeyi Sınıf I, Kanıt Düzeyi: B).
  • Prasugrel koroner anatomisi bilinmeyen hastalara ön tedavi olarak verilmesi önerilmez (Öneri Düzeyi Sınıf III, Kanıt Düzeyi: B).

Kullanım dozu:

Akut koroner sendrom yetişkin dozu:
60 mg yükleme dozundan sonra günlük 10 mg ile kullanmaya devam edilir.
Hastalaraynızamanda, günlük (75 mg 325 mg) aspirindealmalarıgerekir.
Akut koroner sendrom geriyatrik dozu:
Effient DM ve geçirilmiş MI haricinde 75 yaş üstü hastalarda tavsiye edilmez.
Effient aç veya tok olarak alınabilir.

Bir doz prasugrel almayı unutunca ne yapmalı?

Unutulan doz tekrarlayan dozuna yakın zamanda ise unutulan doz atlanır, takip eden doz beklenir. Ekstra doz gerekmez.

Prasugrel içekerken nelerden kaçınmalıdır?

Kanama ya da yaralanma riskini artıran faaliyetlerden kaçının. Tıraş veya diş fırçalama sırasında kanamayı önlemek için çok dikkatli olun.
NSAID ilaçları içmeden önce doktorunuza danışın. NSAID kullanmak kanamalara neden olabilir.