Lökovorin

Lökovorin

- Bölüm: İlaçlar
3303
Lökovorin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Lökovorin Kalsiyum (Kalsiyum Folinat)

Farmasötik Şekiller:
10 mg/mL lökovorin içeren ampul ve15 mg’lık tablet, 5 mg/mL, 7,5 mg/mL, folinik asit içeren ampul ve flakonlar.

 Kullanıldığı Durumlar

Metanol ve etilen glikol zehirlenmelerinde yardımcı ilaçtır. Yetişkinde 50 mg, çocukta 1 mg/kg (en çok 70 mg) ven içine 4 saatte bir 6 kez uygulanır. Daha sonra, aynı dozda, ağızdan 4-6 saat ara ile, hastanın belirti ve bulguları gerileyinceye kadar 2 gün boyunca verilir.
Folik asit antagonistleri (Metotreksat (MTX), trimetoprim ve primetamin) ile zehirlenmeler.

Yan Etkiler

Alerjik reaksiyonlar

  • İnfüzyon hızı 16 mL/dakikayı geçtiğinde hiperkalsemi Gebelikte Kullanımı

Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.

İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

Metotreksatın antifolat etkisini geriye çevirir.

Doz ve Veriliş Yolu

Metotreksat zehirlenmesi: Zehirlenmeyi izleyen ilk bir saat içinde verilmelidir. Metotreksat dozu yüksek ancak miktar bilinmiyorsa, ven içine yetişkinde 75 mg, çocukta 10 mg/m2/doz verilir, 6 saatte bir 12 mg, 4 doz yinelenir. Tedavinin izlenmesinde serum metotreksat düzeyi ölçümüyol göstericidir Metotreksat zehirlenmesinde ağız yoluyla lökovorin verilmez. Metotreksat alınmasını izleyen ilk 24 saat içinde serum kreatinin düzeyi % 50 artarsa, lökovorin, metotreksat düzeyi 5 mikromol/L’nin altına düşünceye dek 3 saatte bir verilmelidir.
Diğer folik asit antagonistleri ile zehirlenmeler: Kas içine, ven içine ya da ağız yoluyla günde 5-10 mg, 5-7 gün süre ile verilir.
Metanol zehirlenmesi: Ven içine yetişkinde ve çocukta 1 mg/kg (50-70 mg’a kadar) 4 saatte bir, bir ya da iki dozda verildikten sonra ağız yoluyla, aynı dozda, 4-6 saatte bir, iki gün boyunca hastanın klinik belirti ve bulguları gerileyince ye dek uygulanır.