Kalkaneus Kırığı

Kalkaneus Kırığı

- Bölüm: Ortopedik Aciller
3567
Kalkaneus Kırığı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
kalkaneus kırığı

Kalkaneus tarsal kemiklerin en büyüğü ve en sık kırılanıdır, bunun yanında talus nadiren kırılır. En sık mekanizma aksiyal yüklenmedir, genellikle vertebra kırıklarıyla ilişkilidir. Ayak arka kısım kırıklarının meydana gelebilmesi için topuğa uygulanan aksiyal bir yük gibi tipik olarak büyük kuvvet gerekir.
Hasta topukta şiddetli ağrıdan ve vücut ağırlığını taşıyamamaktan şikayet eder.
Tanı:
Anteroposteriyor, lateral ve aksiyel görüntüleri içeren düz grafiler çek. Lateral görüntüde Boehler açısının ölçülmesi belirisiz kırıkların tespitine yardımcı olabilir. Boehler açısı kalkanesun üst segmentinin anteriyor ve posteriyor elementlerinden çizilen çizgilerin kesişmesiyle oluşur.böhler açısı

  1. Kalkaneus ön çıkıntısının en üst noktasından bu kemiğin arka eklem yüzeyinin en üst noktasına çizilen çizgi,
  2. Kal­kaneus arka eklem yüzeyinin en üst noktası ile tuberositas kalkaneinin en üst parçası arasındaki çizgi.

Normal açı değeri 25-40 derece arasın­dadır. Açı < 25 derece olduğunda bir kırık varlığından şüphe edilme­lidir.
Açı bireyler arasında büyük farklılıklar gösterdiğin­
den tanı konusunda şüphe duyulduğunda karşılaştırmalı filmler yarar­
lı olabilir. Kırık görülebilir olduğunda düz filmler de yardımcıdır ancak
BT tanı için daha yüksek doğruluk sağlar ve aynı zamanda tedavi planı­
nın oluşturulmasına yardım eder.
 
Tedavi ve Takip
Bir eklem içi kırık; iyi desteklenmiş posteriyor bacak ateli veya Jones bandajı kalkaneus kırığıuygulanabilir ve üstüne yük bindirmemek için koltuk değneği verilir, mutlak elevasyon, üzerine basmama ve uygun analjezi ile te­davi edilmelidir.
Acil ortopedi konsültasyonu zorunludur. Ciddi ödem riski yüksek olduğundan, aya­ğın kalp seviyesinin üzerinde tutulmasının önemi göz ardı edilmemelidir. . Eklem dışı kırıkların da benzer şe­kilde sabitleme, analjezi ve yakın ortopedi takibi ile bakımı sağlanabilir.