Çocuk Hastalar İçin Önemli Bilgiler

Çocuk Hastalar İçin Önemli Bilgiler

- Bölüm: Çocuk Hastalıkları
1734
Çocuk Hastalar İçin Önemli Bilgiler için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Çocuk hastalar için akılda tutulması gereken bilgiler

 •  Menenjit tanısı almış bebeklerin sadece %15’inde meningismus bulguları görülür.
 • Çocuklarda karın ağrısı lokalizasyonu yapılamamakta ve akut apandisit tanısı bu yüzen geç konulmaktadır. Bu yüzden aile ve bakıcıları bu konuda bilgilendirilmelidir.
 • cocok hastaÇocukta idrar kültürü tam idrar tetkiki ve idrar mikroskopisine göre idrar yolu enfeksiyonunu tanımlamada daha duyarlıdır.
 • Çocuklarda kan alımı zorluğu ve oluşan ağrı ve anksiyete nedeniyle bu tür tetkikler çok gerekliyse istenmelidir.
 • Küçük çocuklarda tek seferlik BT çekiminin yaşam boyu malignite riski 1/2000 iken bu oran büyük çocukta 1/5000 ‘e düşmektedir.
 • Bebeklerde akolik ve kanlı dışkılama haricinde dışkı kıvamının önemi yoktur.
 • Yenidoğanın ilk dışkılaması 48 saati geçmişse hirshprung veya kistik fibrozis araştırılmalıdır.
 • 20 sn süren abne ve eşlik eden bradikardi, syanoz kastonusunda azalma ileri tetkik vebakım gerektirir.
 • Olası sepsis düşünülen yenidoğan (<28 gün) bebekler hospitalize edilip kan idrar kültürü alınarak geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.
 • Bronşiolitte B-adrenerjik bronkodilatörler yarar sağlamaz, steroid tartışmalıyken oral steroid ile inhale adrenalin kombinasyonu 1 yaş altı çocukta hastaneye yatış oranını %30 azalttığı bulunmuştur.
 • Safralı kusan her bebek cerrahi açıdan değerlendirilmelidir.