Travma Sonrası Triaj

Travma Sonrası Triaj

- Bölüm: Hastane Öncesi Tıp
1661
Travma Sonrası Triaj için yorumlar kapalı
Vital bulgular ve bilinç kontrol edilmeli, bir kenara yazılmalı, sayılar düşüyor mu, yükseliyor mu bilinmeli.

Maddeleri karşılayan travma hastalarının erken triajı ve transportu gerekmektedir.

 • Glaskow koma skalaması< 14
 • Sistolik kan basıncı< 90
 • 29<solunum sayısı<10
 • Baş, boyun, proksimal ekstremite penetrasyonu
 • Yelken göğüs
 • İki veya daha fazla proksimal uzun kemikte kırık
 • Ezilmiş ekstremite
 • Ampute olmuş ekstremite
 • Pelvik kırık
 • Açık veya çökmüş kafa kemiği
 • Paralizi
 • Düşme (6 metre ve üstü)
 • Araç ön yüzde 24 cm veya yolcu tarafında 30 cm çökme
 • Araçtan dışarı fırlama
 • Ölümlü kaza
 • Otuz iki km/saat ve üstü hızla giden motorsikletten düşme
 • Elli beş yaş üstü olma
 • Antikoagülan alışkanlığı veya kanama bozukluğu öyküsü
 • Yanıklar (travma içeriyorsa yanık değil, travma merkezine götür)
 • Süre bağımlı ekstremite yaralanması
 • Diyaliz hastası
 • Yirmi hafta üstü gebelik

Not 1: İnme hastasını (litik için 3 saatlik koşu payın var) inme ünitesine götür, yakın diyerek tomografinin olmadığı hastaneye değil.
Not 2: Kapı-Balon zamanı kavramını hatırla ve 30 dakikalık hastane öncesi transport hakkın olduğunu bil. Koroner anjiyografi yapılmayan hastaneye hastayı 2 dakikada bile götürsen artık iş işten geçti.