Pozitif EKG Kriterleri;

 • ST Yükselmesi > 1 mm
 • En az iki uyumlu derivasyonda
 • Yeni gelişen Sol Dal Bloğu (LBBB)
 • Sol ventrikül yüklenme bulguları
 • İkiden fazla derivasyonda sivri T dalgası
 • Q dalgasının varlığı – DIII hariç
 • T negatifliği – DIII ve V1 hariç

 
EKG ne gösterir

İskemi (<20 dk) Sivri simetrik T dalgaları (özellikle transmural iskemide)
T negatiflikleri, ST segmet depresyonları
İnjury (20-40 dk) ST segment yükselmeleri(açıklığı yukarıbakar)
İnfarkt (>1-2 saat) Anormal Q dalgaları > 2mm veya  R dalgasının > %25

 • İlk EKG %50 tanı koydurucu
 • AMI %10 normal EKG
 • Tek EKG tanısal değeri düşük seri EKG duyarlılığı %95
 • Eski EKG’ye göre değişikliklerin değeri artar

T dalga değişiklikleri
akut dönem; ST segment değişimleri karşı duvarda resiprokal ST çökmeleri ,T dalgası negatif
Subakut dönem; R voltajında azalma, Q dalgası, T negatifliği, ST çökmesi
Yerleşmiş Mİ; ST izoelektrik, QS, QrS , T dalgaları negaif

EKG- Risk Belirleme

Yüksek olasılıklı AMI bulguları

 • ST Yükselmesi >1 mm (ardışık 2 derivasyonda)
 • Yeni Q dalgaları

Orta olasılıklı AMI bulguları

 • ST Çökmesi (veya T-dalga negatifliği) 
 • Q dalgaları
 • Eski olduğu bilinen ST-T dalga anormalikleri

Düşük olasılıklı AMI bulguları

 • Normal EKG (Dikkat! düşük te olsa AMI tanısı riski var

 
EKG ile MI Lokalizasyonu

 • V1-4                : Anteroseptal
 • D1,AVL,V3-6 : Lateral
 • YD1,AVL,V1-6 : Yaygın Anterior
 • D1,AVL          : Yüksek Lateral
 • D2,D3,AVF    : İnferior
 • V1-2 R>S       : Posterior