Oktreotid Nedir, Nerede Kullanılır?

Oktreotid Nedir, Nerede Kullanılır?

- Bölüm: İlaçlar
3615
Oktreotid Nedir, Nerede Kullanılır? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Octreotide,   Sandostatin®

 Endikasyon : Oral sülfonilüre aşırı doz alımı, Özefagal varis kanaması
Doz:

 • Yetişkin ( optimal doz tespit edilmemiştir ) :
 • 2-3 doza bölünmüş olarak o 100-450 mcg / gün sc
 • Sürekli  infüzyon :300 -1500 mgc / gün
 • Pediatrik ( optimal doz tespit edilmemiştir ) : o 1-10 mcg / kg / gün SC
 • Siroza bağlı gastroözofageal varis kanamaları: 5 gün boyunca, 4 saat içinde 0.1 mg’lık 1 ampul sürekli i.v. infüzyonla verilir.

 
Doz Ayarlamaları:
– Yaşlı : Doz ayarı  clarens % 26 azalırsa eliminasyon t1 / 2:  % 46 artar.
– Böbrek yetmezliği : Diyaliz – clarens ~ % 50 oranında azalan ciddi böbrek yetmezliği olanlarda özel dozaj kurallar mevcut değil
Uygulanması:
– IV puşe : 3 dakika verilir.
– IV infüzyon : 50-200 ml hacmi için NS veya D5W içinde sulandırmak ; 15-30 dakika boyunca infüzyon ile verilir.
Kontrendikasyonları : oktreotid karşı aşırı duyarlılık
Yan Etkileri:

 •  Diyet yağ Altered emilimi
 •  Safra yolları anormallikleri
 •  B12 – seviyeleri vitamini Azalmış
 •  Tiroid anormallikleri
 •  Diabetes mellitus
 •  Böbrek yetmezliği

Yanetkileri:

 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı
 • Hyper-/hypoglycemia
 • Hipotiroidizm
 • Abdominal rahatsızlık
 • Safra taşı
 • Baş dönmesi , HA
 • Ciddi :
 • Kardiyak disritmi , CHF , bradikardi , HTN

 
ilaç Etkileşimleri :

 • Antidiyabetik ajanlar
 • Kalsiyum kanal blokerleri
 • Β – agonistler , β – bloker
 • Sınıf IA , III antiaritmikler
 • Diüretikler
 • Yerel anestezik
 • Opiat agaonists
 • Trisiklik antidepresanlar

 
Gebelik kategorisi : B